De rusthuisuitbater Senior Assist zit in zwaar weer. De groep rond de ex-bankier Frank Bamelis en zijn zwager Bart Vanderschrick is een van de belangrijkste rusthuisuitbaters in ons land. Senior Assist heeft 3000 bedden in 34 woonzorgcentra en 8 assistentiewoningen in portefeuille. Bovendien is het ook internationaal actief. Eind vorig jaar ging de Nederlandse thuiszorgtak over de kop en ...

De rusthuisuitbater Senior Assist zit in zwaar weer. De groep rond de ex-bankier Frank Bamelis en zijn zwager Bart Vanderschrick is een van de belangrijkste rusthuisuitbaters in ons land. Senior Assist heeft 3000 bedden in 34 woonzorgcentra en 8 assistentiewoningen in portefeuille. Bovendien is het ook internationaal actief. Eind vorig jaar ging de Nederlandse thuiszorgtak over de kop en nu spelen liquiditeitsproblemen de groep ook in ons land parten. Om Senior Assist te redden, wordt gezocht naar kopers voor een derde van de 34 rustoorden. Of casinokapitalisme dan wel een uit de hand gelopen erfeniskwestie de oorzaak is van het debacle, moet nog blijken. In elk geval wakkert de val van een van de grotere spelers in de ouderenzorg de scepsis over de verenigbaarheid van winstbejag en ouderenzorg aan. De Vlaamse regering koos de afgelopen jaren voor meer privé-initiatief in de zorg en versoepelde de regels. De logica daarachter is eenvoudig: de vergrijzing is zo duur dat een kostenbewuste overheid een deel van die factuur graag afwentelt op de markt.Die strategie blijkt niet zonder risico. Naast bonafide professionals zochten de jongste jaren ook opportunistische investeerders hun heil in de gouden bergen die de vergrijzing lijkt te beloven. De wereld van de rusthuizen is zo een beetje het Wilde Westen geworden. De financiële problemen van Senior Assist zijn zeker niet de laatste schokgolf die door de zorgmarkt zal gaan. Bouwpromotoren en spaarders warm maken met fiscaal lekkers heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat intussen in zowat elk dorp in Vlaanderen assistentiewoningen staan te blinken. Helaas is er bij die veilige investeringsprojecten heel wat leegstand. Het is een kwestie van tijd tot ergens een misnoegde investeerder zijn gram probeert te halen. De roep om meer regeltjes die de excessen aan banden leggen zal vervolgens alleen maar luider klinken.