Deutsche Bank is van plan een bad bank op te richten. Daarin zal de grootste Duitse bank voor 50 miljard euro aan langlopende, risicovolle derivaten onderbrengen. De instelling wil daarnaast haar trading in aandelen en rentegerelateerde producten buiten continentaal Europa fors afbouwen of helemaal stop zetten. Volgens de Financial Times zal CEO Christian Sewing dit nieuws medio juli bekendmaken.

De operatie komt tien jaar te laat. Deutsche Bank staat symbool voor een aantal Europese banken die na de financiële crisis van 2008 dachten dat het niet nodig zou zijn hun balans op te kuisen en hun activiteiten te herdenken. Ze gingen ervan uit dat de storm zou overwaaien en dat het daarna weer business as usual zou zijn. Niet dus. Regelgevers hebben strengere kapitaal- en liquiditeitsnormen opgelegd, traden is veel minder winstgevend geworden en de digitalisering heeft het klantengedrag ingrijpend veranderd.

De operatie van Deutsche Bank komt tien jaar te laat.

Het is geen toeval dat de gemiddelde Europese bank op de beurs al acht jaar onder de boekwaarde noteert. Nooit duurde het herstel van de financiële sector zo lang. In Zuid-Europa staan nog altijd te veel probleemkredieten op de balans van de banken. In Duitsland, de economische motor van Europa, is de rendabiliteit van de banken bedroevend laag. Overal in de eurozone worstelen instellingen met de lage rente en een hoge kostenstructuur.

Op korte termijn valt er weinig beterschap te verwachten. De groeivertraging in de eurozone dreigt het verdienmodel van de banken langs twee kanten te treffen. De verwachting is dat de vraag naar kredieten daalt, waardoor ze minder inkomsten boeken. En de kans is reëel dat ze meer provisies voor slechte leningen moeten aanleggen. Voor instellingen als Deutsche Bank, die de resten van het verleden onvoldoende hebben verwerkt, kan dat problematisch worden als ze ook hun kapitaalbuffers moeten versterken.

Deutsche Bank is van plan een bad bank op te richten. Daarin zal de grootste Duitse bank voor 50 miljard euro aan langlopende, risicovolle derivaten onderbrengen. De instelling wil daarnaast haar trading in aandelen en rentegerelateerde producten buiten continentaal Europa fors afbouwen of helemaal stop zetten. Volgens de Financial Times zal CEO Christian Sewing dit nieuws medio juli bekendmaken.De operatie komt tien jaar te laat. Deutsche Bank staat symbool voor een aantal Europese banken die na de financiële crisis van 2008 dachten dat het niet nodig zou zijn hun balans op te kuisen en hun activiteiten te herdenken. Ze gingen ervan uit dat de storm zou overwaaien en dat het daarna weer business as usual zou zijn. Niet dus. Regelgevers hebben strengere kapitaal- en liquiditeitsnormen opgelegd, traden is veel minder winstgevend geworden en de digitalisering heeft het klantengedrag ingrijpend veranderd.Het is geen toeval dat de gemiddelde Europese bank op de beurs al acht jaar onder de boekwaarde noteert. Nooit duurde het herstel van de financiële sector zo lang. In Zuid-Europa staan nog altijd te veel probleemkredieten op de balans van de banken. In Duitsland, de economische motor van Europa, is de rendabiliteit van de banken bedroevend laag. Overal in de eurozone worstelen instellingen met de lage rente en een hoge kostenstructuur.Op korte termijn valt er weinig beterschap te verwachten. De groeivertraging in de eurozone dreigt het verdienmodel van de banken langs twee kanten te treffen. De verwachting is dat de vraag naar kredieten daalt, waardoor ze minder inkomsten boeken. En de kans is reëel dat ze meer provisies voor slechte leningen moeten aanleggen. Voor instellingen als Deutsche Bank, die de resten van het verleden onvoldoende hebben verwerkt, kan dat problematisch worden als ze ook hun kapitaalbuffers moeten versterken.