De lonen van CEO's van beursgenoteerde bedrijven blijven een heikel onderwerp. De publieke opinie is er gevoelig voor, maar in veel bestuurskamers wordt de maatschappelijke relevantie van de toplonen nog te weinig onderkend. Toptalent is schaars en de markt doet haar werk, heet het daar.
...