Jarenlang was het voor makelaars een koud kunstje om hun bedrijfsklanten tevreden te stellen. Verzekeraars en herverzekeraars namen met de glimlach risico's op, vaak tegen lagere prijzen dan het jaar ervoor. Op wereldschaal daalden de kosten van verzekeringspremies tussen 2012 en begin 2018 met bijna 10 procent, blijkt uit de Marsh Insurance Index. "In België schat ik dat de prijzen in dezelfde periode met 30 procent zijn gedaald", zegt Henri Steyaert, de CEO van Marsh Belux.
...

Jarenlang was het voor makelaars een koud kunstje om hun bedrijfsklanten tevreden te stellen. Verzekeraars en herverzekeraars namen met de glimlach risico's op, vaak tegen lagere prijzen dan het jaar ervoor. Op wereldschaal daalden de kosten van verzekeringspremies tussen 2012 en begin 2018 met bijna 10 procent, blijkt uit de Marsh Insurance Index. "In België schat ik dat de prijzen in dezelfde periode met 30 procent zijn gedaald", zegt Henri Steyaert, de CEO van Marsh Belux. Maar de mooie tijden zijn voorbij. In het eerste kwartaal van 2020 stegen de commerciële verzekeringspremies wereldwijd met 14 procent, de grootste stijging op kwartaalbasis sinds 2012. Er wordt gesproken van een significante verharding van de markt. Dat betekent dat verzekeraars minder bereid zijn risico's op te nemen. Dat leidt tot duurdere verzekeringspremies, meer uitsluitingen en minder capaciteit voor makelaars om verzekeringen te plaatsen.Volgens Steyaert zijn de premies vooral gestegen voor brandverzekeringen (inclusief de schade van natuurrampen), bestuurdersaansprakelijkheid en cyberpolissen. "Dat komt omdat verzekeraars de voorbije jaren geconfronteerd zijn met steeds grotere schadeclaims als gevolg van tyfoons, stormen en overstromingen, vooral in Azië en Amerika. Hetzelfde is gebeurd met de bestuurdersaansprakelijkheid, waardoor verzekeraars zich meer indekken, bijvoorbeeld door insolventie, omkoping en corruptie uit te sluiten." De gevolgen van die mondiale trends laten zich ook in België voelen. "Voor bepaalde bedrijfsdossiers moeten steeds meer verzekeraars worden ingeschakeld om een risico onderschreven te krijgen", zegt Henri Steyaert. Daar zit de lage rente ook voor iets tussen. "De heel lage rente heeft de financiële opbrengsten die verzekeraars boeken op hun investerings- en obligatieportefeuilles fors doen afnemen. Daardoor worden risico's veel technischer onderschreven." De coronacrisis zal die trend versterken, voorspelt Herman Kerremans, de CEO van Howden Belgium, een nieuwe makelaar op de Belgische markt (zie kader Howden: nieuwe speler in België). "Lloyd's schat dat covid-19 de verzekeringssector dit jaar 203 miljard dollar zal kosten. Enerzijds zullen verzekeringsmaatschappijen onverwachte schades moeten uitbetalen. Anderzijds zal de economische recessie wegen op de premie-inkomsten. In bedrijfsverzekeringen zijn veel premies berekend op de loonmassa, de omzet, het verhandelde volume goederen enzovoort."De verwachte daling van de premie-inkomsten kan verzekeraars aanzetten tot nog meer terughoudendheid. "Verzekeraars van bedrijfsrisico's zullen risicovolle dossiers aan de kant proberen te schuiven of hun betrokkenheid te verminderen", zegt Wouter Van den Daele van Howden Belgium. "Bepaalde risico's zal men niet meer willen onderschrijven, andere wel, maar tegen een hogere prijs." Terwijl bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis wellicht op zoek zullen gaan naar kostenbesparingen, zullen verzekeraars eerder aansturen op premieverhogingen. "In die paradoxale context zien wij een kans voor een nieuwe speler als Howden", zegt Van den Daele. "Verzekeraars zijn kritischer en stellen meer vragen. Als makelaar zul je dossiers stevig moeten onderbouwen en verdedigen." Volgens Herman Kerremans zijn Belgische bedrijven beperkt geworden in hun makelaarskeuze door de consolidatiegolf in de sector. Aon nam onlangs zijn collega-concurrent Willis Towers Watson over, waardoor de fusiegroep in België het nummer één op de markt wordt. Marsh kocht eerder de Britse makelaar JLT, wat in België leidde tot de opslorping van het Antwerpse kantoor JLT-Belgibo (zie kader Marsh: van verzekeringsmakelaar tot risicoadviseur). Ook lokale verzekeringsmakelaars zoals Vanbreda Risk & Benefits, Allia en Callant deden overnames."Van de vier internationale makelaars die in België actief waren, blijven er op korte termijn twee over", zegt Kerremans. "Tegelijk worden kleine makelaars en familiebedrijven opgekocht door grote lokale makelaars. Die consolidatie kan nog toenemen na corona. Klanten kijken uit naar wat meer concurrentie." Henri Steyaert vindt dat de Belgische markt voor verzekeringsmakelaars nog altijd heel competitief is. De verwachte prijsstijgingen voor zijn bedrijfsklanten wil hij counteren door de klemtoon te leggen op risicoadvies: "Een verzekering is voor ons maar één mogelijke oplossing. We willen bedrijven en kmo's adviseren over welke risico's ze zelf kunnen dragen en welke ze intern kunnen laten verzekeren. Wij berekenen de economische kosten van een risico en bepalen welke risico's een onderneming beter bijhoudt en voor welke ze een externe oplossing in de vorm van een verzekering zoekt." Zo'n oefening zal volgens Steyaert aan belang winnen, als de markt blijft verharden. "In normale omstandigheden duurt een verharding van de markt een paar jaar. We hebben dat eerder meegemaakt in de jaren negentig en na 9/11. Maar de impact van de coronacrisis, in combinatie met de lage rente, zou ervoor kunnen zorgen dat we op een langere periode afstevenen. Vooral voor verzekeringen tegen bestuurdersaansprakelijkheid en cyberproblemen verwacht ik niet snel een verlaging van de prijzen." Herman Kerremans denkt dat de verharding van de markt nog drie à vijf jaar kan aanhouden. "Ik houd mijn hart vast voor het stormseizoen in de Caraïben, dat loopt van juni tot september. Als naast de covid 19-schadegevallen ook nog eens zware stormschade plaatsvindt, dreigt er een cumulatie van catastrofes die zwaar wegen op de sector. Voor sommige bedrijven of sectoren is het nu al geen sinecure om een brandpolis volledig rond te krijgen. Als verzekeraars nog meer schadeclaims te verwerken krijgen, zou het kunnen dat een volledige dekking van bepaalde risico's niet meer mogelijk is."