Hoeveel werkgelegenheid er verdwijnt bij de onderaannemers van de vervoersmaatschappij moet nog blijken.

De operatie is enkel bedoeld om het structurele tekort - naar verluidt zou dat in 2011 oplopen tot ruim 40 miljoen - weg te werken en heeft niets te maken met mogelijke extra maatregelen die de Vlaamse regering in februari met de begrotingscontrole wil nemen.
Nog niet alle details van het nieuwe besparingsplan zijn al bekend. "We moeten de maatregelen eerst nog concreter uitwerken en met lokale instanties overleggen waar we het aanbod aanpassen", verklaart Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn.

Bovendien begint nu ook het overleg met de vakbonden en de onderaannemers. Ongeveer de helft van de busritten van de vervoersmaatschappij wordt immers uitgevoerd door exploitanten uit de privésector. Het overleg met de bonden start op 27 januari en op 8 februari is het de beurt aan de exploitanten.

In het afgesproken besparingsplan moet ongeveer 42 miljoen komen uit besparingen in het aanbod. Maatregelen voor het opdrijven van de ontvangsten - opsporen van zwartrijders, al afgesproken tariefaanpassingen en hogere compensaties voor het leerlingenvervoer - zouden samen goed zijn voor 3 tot 4 miljoen euro. De overgebleven 15 miljoen komt van besparingen in de uitgaven. Daaronder vallen eco-driving, wat kleinere bezuinigingsmaatregelen en eenmalige opbrengsten, zoals de verkoop van vastgoed.

Fors snijden in het aanbod betekent minder werkgelegenheid. Bij De Lijn zouden 250 mensen moeten vertrekken. "Maar we geloven dat we dat kunnen realiseren zonder ontslagen", benadrukt de directeur-generaal. "Pensioen, brugpensioen en natuurlijk verloop zouden moeten volstaan om het banenverlies op te vangen." De vakbonden vrezen echter dat het banenverlies - onderaannemers meegerekend - uiteindelijk kan oplopen tot 600 banen.

Overigens dreigt de grootte van het personeelsbestand een probleem te worden voor De Lijn. Het overheidsbedrijf heeft beloofd om tegen het einde van de regeerperiode van de regering-Peeters zijn personeelsbestand met 5 procent in te krimpen. Vreemd genoeg daalde in 2010 het aantal personeelsleden wel van 8600 tot 8400, maar is het ondertussen alweer opgelopen tot het niveau van 2009.

Structureel tekort?

Hoewel in het jaarverslag voor 2010 een over te dragen verlies van 20 miljoen staat vermeld, benadrukt Kesteloot dat het in 2011 de eerste keer was dat het budget niet in evenwicht was. Het verschil laat zich verklaren door de andere boekhoudregels die gelden voor bedrijven waarvan jaarrekening geconsolideerd wordt met de Vlaamse begroting. "Maar ik wil nu het bedrijfseconomische tekort in één jaar wegwerken", benadrukt hij. "Als we daar niets aan doen, dan slepen we dat de komende jaren gewoon mee. Daarom zijn we nu met een actieplan naar de raad van bestuur gestapt om 2012 te kunnen afsluiten in evenwicht."

Hogere tarieven

De tarievenstijging in het besparingsplan is minimaal. Dat komt omdat in de beheersovereenkomst met de Vlaamse regering staat dat de prijzen enkel de inflatie mogen volgen. "Toch gaan we de abonnementenprijs met 6 procent verhogen", zegt Roger Kesteloot. "De gewone ticketprijzen willen we niet verhogen, omdat we daar al op een Europees gemiddeld niveau zitten. Uit een benchmarking van PwC uit 2009 blijkt dat we enkel in de abonnementenformules nog veel goedkoper zijn dan de buurlanden." (RB)

Hoeveel werkgelegenheid er verdwijnt bij de onderaannemers van de vervoersmaatschappij moet nog blijken. De operatie is enkel bedoeld om het structurele tekort - naar verluidt zou dat in 2011 oplopen tot ruim 40 miljoen - weg te werken en heeft niets te maken met mogelijke extra maatregelen die de Vlaamse regering in februari met de begrotingscontrole wil nemen. Nog niet alle details van het nieuwe besparingsplan zijn al bekend. "We moeten de maatregelen eerst nog concreter uitwerken en met lokale instanties overleggen waar we het aanbod aanpassen", verklaart Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn.Bovendien begint nu ook het overleg met de vakbonden en de onderaannemers. Ongeveer de helft van de busritten van de vervoersmaatschappij wordt immers uitgevoerd door exploitanten uit de privésector. Het overleg met de bonden start op 27 januari en op 8 februari is het de beurt aan de exploitanten. In het afgesproken besparingsplan moet ongeveer 42 miljoen komen uit besparingen in het aanbod. Maatregelen voor het opdrijven van de ontvangsten - opsporen van zwartrijders, al afgesproken tariefaanpassingen en hogere compensaties voor het leerlingenvervoer - zouden samen goed zijn voor 3 tot 4 miljoen euro. De overgebleven 15 miljoen komt van besparingen in de uitgaven. Daaronder vallen eco-driving, wat kleinere bezuinigingsmaatregelen en eenmalige opbrengsten, zoals de verkoop van vastgoed. Fors snijden in het aanbod betekent minder werkgelegenheid. Bij De Lijn zouden 250 mensen moeten vertrekken. "Maar we geloven dat we dat kunnen realiseren zonder ontslagen", benadrukt de directeur-generaal. "Pensioen, brugpensioen en natuurlijk verloop zouden moeten volstaan om het banenverlies op te vangen." De vakbonden vrezen echter dat het banenverlies - onderaannemers meegerekend - uiteindelijk kan oplopen tot 600 banen. Overigens dreigt de grootte van het personeelsbestand een probleem te worden voor De Lijn. Het overheidsbedrijf heeft beloofd om tegen het einde van de regeerperiode van de regering-Peeters zijn personeelsbestand met 5 procent in te krimpen. Vreemd genoeg daalde in 2010 het aantal personeelsleden wel van 8600 tot 8400, maar is het ondertussen alweer opgelopen tot het niveau van 2009. Structureel tekort? Hoewel in het jaarverslag voor 2010 een over te dragen verlies van 20 miljoen staat vermeld, benadrukt Kesteloot dat het in 2011 de eerste keer was dat het budget niet in evenwicht was. Het verschil laat zich verklaren door de andere boekhoudregels die gelden voor bedrijven waarvan jaarrekening geconsolideerd wordt met de Vlaamse begroting. "Maar ik wil nu het bedrijfseconomische tekort in één jaar wegwerken", benadrukt hij. "Als we daar niets aan doen, dan slepen we dat de komende jaren gewoon mee. Daarom zijn we nu met een actieplan naar de raad van bestuur gestapt om 2012 te kunnen afsluiten in evenwicht." Hogere tarieven De tarievenstijging in het besparingsplan is minimaal. Dat komt omdat in de beheersovereenkomst met de Vlaamse regering staat dat de prijzen enkel de inflatie mogen volgen. "Toch gaan we de abonnementenprijs met 6 procent verhogen", zegt Roger Kesteloot. "De gewone ticketprijzen willen we niet verhogen, omdat we daar al op een Europees gemiddeld niveau zitten. Uit een benchmarking van PwC uit 2009 blijkt dat we enkel in de abonnementenformules nog veel goedkoper zijn dan de buurlanden." (RB)