De Lijn zag de toename van het aantal reizigers vorig jaat stilvallen. Met 549 miljoen reizigers was er zelfs sprake van een minieme daling van 0,4 procent tegenover 2010.

Op financieel vlak sloot De Lijn 2011 af met een bedrijfseconomisch tekort van 19 miljoen euro. Volgens de vervoersmaatschappij heeft dat onder meer te maken met de sterke toename van het aantal sociale abonnementen. Steeds meer reizigers die vroeger de volledige prijs betaalden, hebben nu recht op een goedkoop jaarabonnement van 30 euro. Daardoor kwamen de vervoersontvangsten ruim 3 miljoen euro lager uit dan verwacht.

Daarnaast bleek een aantal besparingen in het aanbod van de privé-exploitanten een stuk lager uit te vallen dan De Lijn had begroot. Hoe die fout is kunnen gebeuren, is intussen onderzocht in een audit. Daaruit blijkt dat De Lijn dringend nood heeft aan instrumenten om haar contracten beter te beheren.

Voor 2012 mikt De Lijn opnieuw op een evenwicht. Daarvoor is een inspanning van 60 miljoen euro nodig. De maatschappij knipt daarvoor in het aanbod, snoeit in de kosten en zoekt bijkomende ontvangsten, bijvoorbeeld door intensiever te controleren op zwartrijden. (Belga/BO)

De Lijn zag de toename van het aantal reizigers vorig jaat stilvallen. Met 549 miljoen reizigers was er zelfs sprake van een minieme daling van 0,4 procent tegenover 2010. Op financieel vlak sloot De Lijn 2011 af met een bedrijfseconomisch tekort van 19 miljoen euro. Volgens de vervoersmaatschappij heeft dat onder meer te maken met de sterke toename van het aantal sociale abonnementen. Steeds meer reizigers die vroeger de volledige prijs betaalden, hebben nu recht op een goedkoop jaarabonnement van 30 euro. Daardoor kwamen de vervoersontvangsten ruim 3 miljoen euro lager uit dan verwacht. Daarnaast bleek een aantal besparingen in het aanbod van de privé-exploitanten een stuk lager uit te vallen dan De Lijn had begroot. Hoe die fout is kunnen gebeuren, is intussen onderzocht in een audit. Daaruit blijkt dat De Lijn dringend nood heeft aan instrumenten om haar contracten beter te beheren. Voor 2012 mikt De Lijn opnieuw op een evenwicht. Daarvoor is een inspanning van 60 miljoen euro nodig. De maatschappij knipt daarvoor in het aanbod, snoeit in de kosten en zoekt bijkomende ontvangsten, bijvoorbeeld door intensiever te controleren op zwartrijden. (Belga/BO)