In het midden van de Europese wijk in Brussel verzamelden vertegenwoordigers van start-uporganisaties uit heel Europa zich, van Nederland tot Estland en van Portugal tot Polen. In heel wat lidstaten is er nog geen belangenvereniging voor start-ups, maar de verwachting is dat daar snel verandering in komt. Onder het goedkeurend oog van Europees commissaris voor Digitale economie Günther Oettinger, stichtten de aanwezige organisaties het European Startup Network (ESN). Een van de drijvende krachten achter dit initiatief is Karen Boers, die met Startups.be al een Belgische platform creëerde om jonge technologiebedrijven meer slagkracht te geven. Samen met Lisa Schreier van de German Startup Association neemt ze de leiding van ESN.
...

In het midden van de Europese wijk in Brussel verzamelden vertegenwoordigers van start-uporganisaties uit heel Europa zich, van Nederland tot Estland en van Portugal tot Polen. In heel wat lidstaten is er nog geen belangenvereniging voor start-ups, maar de verwachting is dat daar snel verandering in komt. Onder het goedkeurend oog van Europees commissaris voor Digitale economie Günther Oettinger, stichtten de aanwezige organisaties het European Startup Network (ESN). Een van de drijvende krachten achter dit initiatief is Karen Boers, die met Startups.be al een Belgische platform creëerde om jonge technologiebedrijven meer slagkracht te geven. Samen met Lisa Schreier van de German Startup Association neemt ze de leiding van ESN.Het nieuwe Europese netwerk heeft via de nationale organisaties toegang tot 25.000 start-ups. Het wil al die starters op een wetenschappelijke manier regelmatig ondervragen over hun noden en wensen. Die gegevensananalyse kan ESN vertalen in beleidsadviezen voor het Europese en nationale niveau. Iets waar Europees commissaris Oettinger gisteren vragende partij voor was.ESN wil met zijn gegevensanalyse starters ook op een directe manier helpen. "Ik denk dat elk lokaal ecosysteem zijn troeven heeft. Het kan die nog veel sterker uitspelen en wetenschappelijk onderbouwen", zegt Karen Boers. "Nu roept elke stad dat ze de fintech- of medtechstad is (start-ups in respectievelijk de financiële en medische sector, nvdr), maar als je naar de statistieken kijkt is dat vaak bluf en marketing." Op basis van zijn studies wil ESN ondernemers harde informatie geven over waar ze zich het beste vestigen of naar welke markt ze het beste trekken met hun product.De Nederlanders hebben het wel goed aangepakt, vindt Boers. "Ze zijn sterk in marketing en hebben hun organisatie, Startup Delta, goed onderbouwd. "Met Startup Delta trekken ze niet alleen hun steden bij elkaar, maar ze kiezen er ook voor zich van de anderen te onderscheiden door in te zetten op alle technologie die met water te maken heeft." Wat Belgische start-ups betreft, merkt Karen Boers op dat ze sterk staan op domeinen waar de Belgische economie traditioneel sterk in staat. "België is altijd een b2b-land geweest en ook sterk servicegedreven," weet Karen Boers. "Dat is in de start-upcommunity niet anders. Het is een kwestie van keuzes te maken die dicht bij je DNA liggen."Elk land wil graag een sterk ecosysteem voor techstarters en buitenlandse starters aantrekken, wat voor concurrentie zorgt tussen de nationale organisaties, maar volgens Karen Boers wegen de voordelen van samen te gaan veel sterker. "Misschien nog niet bij de beleidsmakers, maar bij de start-upcommunities is het besef gegroeid dat we niet zonder elkaar kunnen en niet zonder elkaars markten kunnen. Liever met ons 28 samen tegen de wereld dan elkaar kapot concurreren."ESN wil start-ups daarom helpen om sneller toegang te krijgen tot markten die voor hen interessant zijn. Niet alleen door met delegaties naar start-upevents te trekken, maar vooral door hun netwerk uit te spelen. "Als wij nu een start-up hebben in België die er absoluut baat bij heeft om bij Mercedes of BMW te raken, dan bellen wij onze Duitse vrienden. Zij hebben contacten bij die bedrijven. Als iemand uit onze buurlanden bij onze telco's wil binnen geraken, dan kunnen wij hen weer helpen. Als je die contacten niet hebt, dan duurt het een tot twee jaar voor je bij de juiste persoon bent."Het zakenmodel van ESN is nog niet helemaal af. ESN vraagt geen lidgeld omdat veel nationale organisaties zelf nog in de opstartfase bevinden. Voorlopig komen de inkomsten van sponsors, zoals MyMicroInvest. Voor het crowdfundingplatform is het interessant toegang te hebben tot startende bedrijven over heel Europa. In de toekomst hoopt Karen Boers op ondersteuning van de Europese Commissie en op inkomsten door de brugfunctie die ESN wil vervullen tussen de ondernemers aan de ene kant en investeerders en grote bedrijven aan de andere kant. Startende bedrijven betalen bijvoorbeeld veel te veel voor stands op events en overheden betalen voor studies die weinig opleveren. Ook grote bedrijven en investeerders verliezen volgens Boers veel geld. Als je al die partijen door gegevensanalyse op een meer efficiënte wijze met elkaar in contact kunt brengen, wint iedereen.