Almaar meer werknemers maken gebruik van eigen apparatuur om zich toegang te verschaffen tot het netwerk van hun werkgever en om taken uit te voeren voor het werk. Die praktijk heet BYOD (bring your own device). De werknemer hoeft niet langer twee smartphones - eentje van het werk en eentje van zichzelf - op zak te hebben en hij is ook niet langer verplicht te werken met het soms verouderde materiaal van zijn werkgever. Voor de werkgever zijn er aan BYOD nogal wat risico's verbonden. Hij doet er dus goed aan het materiaal waarmee werknemers kunnen inloggen op zijn netwerk te controleren.

Controle en privacy

Indien de werkgever het materiaal ter beschikking stelt, is de controle van dat materiaal gerechtvaardigd doordat de werkgever er de eigenaar van is. Het bedrijf mag de veiligheid van zijn netwerk of van de gegevens waar de werknemer toegang tot heeft niet in gevaar brengen. Maar wat als het gebruikte materiaal eigendom is van de werknemer? In dat geval is de controle van (het gebruik van) het materiaal gerechtvaardigd omdat de werkgever de belangen van de onderneming moet vrijwaren en het voortbestaan ervan moet garanderen. En de privacy dan? Als de werkgever de persoonlijke smartphone van zijn werknemer controleert omdat hij die voor zijn werk gebruikt, vormt dat een inmenging in diens privéleven terwijl iedereen het erover eens is dat ook in het beroepsleven de privacy moet worden geëerbiedigd.

De werkgever moet zich daarom aan enkele voorwaarden houden wanneer hij zich mengt in het privéleven van zijn werknemers. Hij dient een policy op te stellen, waarin hij uitlegt wat zijn doel is en met welke middelen hij dat wil bereiken. Doel en middelen moeten in verhouding zijn. Het kan dus niet door de beugel het materiaal van een werknemer die enkel toegang heeft tot de elektronische agenda te controleren met middelen die ontleend lijken aan de NSA (Amerikaanse geheime dienst, nvdr). Helaas vindt BYOD doorgaans tersluiks ingang. Al te vaak loggen werknemers met eigen materiaal in op het netwerk van de onderneming zonder dat de werkgever de kans kreeg hierop te anticiperen. Besluit: op het netwerk van uw werkgever gebruikt u uw persoonlijke werkinstrument niet zoals het u goeddunkt.

Christine Burnet, onderzoekster aan het CRIDS (Universiteit van Namen)

Almaar meer werknemers maken gebruik van eigen apparatuur om zich toegang te verschaffen tot het netwerk van hun werkgever en om taken uit te voeren voor het werk. Die praktijk heet BYOD (bring your own device). De werknemer hoeft niet langer twee smartphones - eentje van het werk en eentje van zichzelf - op zak te hebben en hij is ook niet langer verplicht te werken met het soms verouderde materiaal van zijn werkgever. Voor de werkgever zijn er aan BYOD nogal wat risico's verbonden. Hij doet er dus goed aan het materiaal waarmee werknemers kunnen inloggen op zijn netwerk te controleren.Indien de werkgever het materiaal ter beschikking stelt, is de controle van dat materiaal gerechtvaardigd doordat de werkgever er de eigenaar van is. Het bedrijf mag de veiligheid van zijn netwerk of van de gegevens waar de werknemer toegang tot heeft niet in gevaar brengen. Maar wat als het gebruikte materiaal eigendom is van de werknemer? In dat geval is de controle van (het gebruik van) het materiaal gerechtvaardigd omdat de werkgever de belangen van de onderneming moet vrijwaren en het voortbestaan ervan moet garanderen. En de privacy dan? Als de werkgever de persoonlijke smartphone van zijn werknemer controleert omdat hij die voor zijn werk gebruikt, vormt dat een inmenging in diens privéleven terwijl iedereen het erover eens is dat ook in het beroepsleven de privacy moet worden geëerbiedigd.De werkgever moet zich daarom aan enkele voorwaarden houden wanneer hij zich mengt in het privéleven van zijn werknemers. Hij dient een policy op te stellen, waarin hij uitlegt wat zijn doel is en met welke middelen hij dat wil bereiken. Doel en middelen moeten in verhouding zijn. Het kan dus niet door de beugel het materiaal van een werknemer die enkel toegang heeft tot de elektronische agenda te controleren met middelen die ontleend lijken aan de NSA (Amerikaanse geheime dienst, nvdr). Helaas vindt BYOD doorgaans tersluiks ingang. Al te vaak loggen werknemers met eigen materiaal in op het netwerk van de onderneming zonder dat de werkgever de kans kreeg hierop te anticiperen. Besluit: op het netwerk van uw werkgever gebruikt u uw persoonlijke werkinstrument niet zoals het u goeddunkt.Christine Burnet, onderzoekster aan het CRIDS (Universiteit van Namen)