Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters (N-VA) wil in Vlaanderen desnoods zelf glasvezel uitrollen als het fibernetwerk van Proximus en Telenet niet voldoet aan vier voorwaarden: universele dekking, een open netwerk, lage prijzen en toekomstbestendige hoge snelheden. Er lopen onderhandelingen met de operatoren, maar er ligt een plan B op tafel. Fluvius, het fusiebedrijf van Eandis en Infrax, zou een glasvezelnet kunnen aanleggen. Fluvius moet immers ook het elektriciteits- en gasnetwerk moderniseren. Beltug, de vereniging van zakelijke ICT-gebruikers, heeft enkele bedenkingen bij die Fluvius-piste. Danielle Jacobs is algemeen directeur van Beltug.
...

Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters (N-VA) wil in Vlaanderen desnoods zelf glasvezel uitrollen als het fibernetwerk van Proximus en Telenet niet voldoet aan vier voorwaarden: universele dekking, een open netwerk, lage prijzen en toekomstbestendige hoge snelheden. Er lopen onderhandelingen met de operatoren, maar er ligt een plan B op tafel. Fluvius, het fusiebedrijf van Eandis en Infrax, zou een glasvezelnet kunnen aanleggen. Fluvius moet immers ook het elektriciteits- en gasnetwerk moderniseren. Beltug, de vereniging van zakelijke ICT-gebruikers, heeft enkele bedenkingen bij die Fluvius-piste. Danielle Jacobs is algemeen directeur van Beltug.DANIELLE JACOBS: "De aanleg van fiber vraagt een grote investering. Een rendabele businesscase maken in een regio waar al twee breedbandnetwerken elkaar beconcurreren wordt moeilijk. Als Fluvius met eigen middelen glasvezel aanlegt, zal het dat eerst doen waar dat het meest rendabel is, zoals in de driehoek Brussel-Gent-Antwerpen. Net zoals Proximus en Telenet dat doen. Ondertussen zien wij bedrijven in West-Vlaanderen voor bepaalde telecomdiensten een veelvoud betalen van hun collega's in het Brusselse. Gewoon door gebrek aan concurrentie. Blijven die plaatsen dan op hun fiberhonger zitten?"Als Fluvius daarentegen subsidies krijgt om zijn netwerk ook in afgelegen gebieden uit te rollen, stelt zich een ander probleem: hoe voorkom je dat je met die subsidies de markt verstoort?"JACOBS: "Het wordt moeilijk te garanderen dat die subsidies enkel naar de aanleg van glasvezel in minder rendabele gebieden gaan. Wij vrezen dat ze ook de uitrol op interessante plekken goedkoper zullen maken. Je zou de schizofrene situatie kunnen krijgen waarbij een Vlaams overheidsbedrijf met overheidssteun Proximus beconcurreert, dat zelf voor meer dan de helft in handen is van de federale overheid. "Bovendien kan er kruissubsidiëring ontstaan tussen de telecom- en de energieactiviteiten van Fluvius. Dat zou de energieprijs kunnen opdrijven. Fluvius heeft ook nauwe banden met de lokale overheden. Dan kan het weleens zijn dat hun projecten gemakkelijker vergunningen krijgen dan die van anderen. De komst van een derde speler kan Telenet en Proximus hun huidige investeringsplannen doen herzien (3 miljard euro over tien jaar voor Proximus). Dat kan zelfs tot een vertraging in de uitrol van glasvezel leiden, in plaats van tot een versnelling. Terwijl het net belangrijk is dat de huidige drive bij de uitbouw van fiberoplossingen gevrijwaard blijft."JACOBS: "Het is inderdaad onaanvaardbaar dat de straat wordt opengegooid voor de vernieuwing van het elektriciteits- of gasnetwerk, zonder dat er fiber of wachtbuizen worden geïnstalleerd. Een efficiënt model, dat toelaat dat telecomoperatoren glasvezel kunnen leggen bij graafwerken van Eandis/Infrax is nodig, met redelijke voorwaarden voor alle partijen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat de prioriteiten voor de uitrol van het fibernetwerk bepaald worden in functie van de werken aan het elektriciteits- of het gasnet."JACOBS: "Groot-Brittannië heeft dat model in de vorm van Openreach. Dat is een afsplitsing van BT die lokale telecominfrastructuur tegen groothandelstarieven verkoopt aan alle geïnteresseerde operatoren. BT heeft toegang tot Openreach tegen dezelfde voorwaarden als de concurrenten. In dat model zou Fluvius ook retaildiensten kunnen verkopen als er een transparant kostenmodel zou zijn voor beide soorten diensten. Maar dat is een grote 'als'."JACOBS: "De regelgever BIPT kan het glasvezelnetwerk van Proximus verplicht openstellen voor derden. Dat zou de investeringen sterk optimaliseren, vooral voor de zakelijke markt. Dominique Leroy, de CEO van Proximus, heeft al gezegd dat ze ervan uitgaat dat hun glasvezel door meerdere partijen zal worden gebruikt. We horen dat het BIPT binnenkort met concrete plannen voor maatregelen op de zakelijke markt naar buiten komt. Proximus heeft daar nog 50 tot 60 procent marktaandeel, volgens een gezamenlijke marktstudie van Beltug met Orange, Proximus en Telenet.In rurale gebieden zouden de operatoren kunnen samenwerken. Ook daarvoor staat Proximus open, blijkt uit interviews. Afgezien daarvan zou het nuttig zijn om de glasvezelcapaciteit van de overheidsdiensten en -bedrijven in kaart te brengen. Die is vaak onderbenut. Met de nodige - weliswaar zware - investeringen zou dat het aanbod voor de zakelijke markt kunnen uitbreiden.