Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Global Economic Crime and Fraude Survey van PwC. Het consultancybedrijf ondervroeg wereldwijd 6.300 ondernemingen, waarvan 62 Belgische.

Liefst twee derde (65 procent) van de Belgische ondernemingen geeft aan de voorbije twee jaar geconfronteerd te zijn met financieel-economische criminaliteit. Tijdens de vorige editie in 2016 was dat nog maar 45 procent, maar PwC geeft aan dat de stijging verklaard zou kunnen worden doordat er meer aandacht voor de problematiek is, eerder dan een forse stijging van de gepleegde feiten.

'De onderzoeksresultaten maken duidelijk dat het inzicht in wat fraude precies betekent en waar het plaatsvindt aanzienlijk verbeterd is', zegt Rudy Hoskens, hoofd forensisch onderzoek en partner bij PwC België. 'Dat geldt met name voor cybercriminaliteit, waar de kennis over de problematiek, onderzoeken en analyses veel groter is, en waar meer geïnvesteerd wordt in toezicht en preventiebeleid.'

Boekhouding

Na cybercriminaliteit zijn in België geldverduistering (30 pct zegt daarmee geconfronteerd te zijn) en consumentenfraude (28 pct) de meest voorkomende vormen van financieel-economische criminaliteit.

Alle soorten financieel-economische fraude namen de voorbije twee jaar af, behalve boekhoudkundige fraude (10 pct tegenover 8 pct in 2016). Met die laatste fraudecategorie zijn nochtans de grootste bedragen gemoeid.

Volgens PwC draagt bedrijfstoezicht het meest bij aan de opsporing van fraude, al wordt een aanzienlijk deel van financieel-economische criminaliteit in België ook opgespoord door meldingen of hotlines. Die laatsten vormen een tendens die wellicht zal blijven groeien, "gezien de toenemende aandacht voor klokkenluidersmeldpunten". Bijna de helft (47 pct) van de ondernemingen in België geeft aan de voorbije twee jaar meer geld geïnvesteerd te hebben in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Meer dan de helft van de bedrijven is evenwel niet van plan om de komende twee jaar daarvoor meer uit te geven.

Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Global Economic Crime and Fraude Survey van PwC. Het consultancybedrijf ondervroeg wereldwijd 6.300 ondernemingen, waarvan 62 Belgische.Liefst twee derde (65 procent) van de Belgische ondernemingen geeft aan de voorbije twee jaar geconfronteerd te zijn met financieel-economische criminaliteit. Tijdens de vorige editie in 2016 was dat nog maar 45 procent, maar PwC geeft aan dat de stijging verklaard zou kunnen worden doordat er meer aandacht voor de problematiek is, eerder dan een forse stijging van de gepleegde feiten. 'De onderzoeksresultaten maken duidelijk dat het inzicht in wat fraude precies betekent en waar het plaatsvindt aanzienlijk verbeterd is', zegt Rudy Hoskens, hoofd forensisch onderzoek en partner bij PwC België. 'Dat geldt met name voor cybercriminaliteit, waar de kennis over de problematiek, onderzoeken en analyses veel groter is, en waar meer geïnvesteerd wordt in toezicht en preventiebeleid.' Na cybercriminaliteit zijn in België geldverduistering (30 pct zegt daarmee geconfronteerd te zijn) en consumentenfraude (28 pct) de meest voorkomende vormen van financieel-economische criminaliteit. Alle soorten financieel-economische fraude namen de voorbije twee jaar af, behalve boekhoudkundige fraude (10 pct tegenover 8 pct in 2016). Met die laatste fraudecategorie zijn nochtans de grootste bedragen gemoeid. Volgens PwC draagt bedrijfstoezicht het meest bij aan de opsporing van fraude, al wordt een aanzienlijk deel van financieel-economische criminaliteit in België ook opgespoord door meldingen of hotlines. Die laatsten vormen een tendens die wellicht zal blijven groeien, "gezien de toenemende aandacht voor klokkenluidersmeldpunten". Bijna de helft (47 pct) van de ondernemingen in België geeft aan de voorbije twee jaar meer geld geïnvesteerd te hebben in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Meer dan de helft van de bedrijven is evenwel niet van plan om de komende twee jaar daarvoor meer uit te geven.