Met de cheque kan een onderneming advies, begeleiding en opleiding aankopen om de werkbaarheid op de werkvloer in kaart te brengen en te verhogen. Dat kan gaan over een plan voor een beter welbevinden op de werkvloer tot een duurzaam telewerkbeleid. Het voorbije jaar dienden 544 ondernemingen een aanvraag in, een verdubbeling ten opzichte van 2020.

'De coronacrisis zet druk op het welbevinden op de werkvloer. Voor mij is het cruciaal dat iedereen werkt in een gezonde en veilige werkomgeving, zodat mensen graag aan de slag zijn én blijven. Een werkbare job is een belangrijke voorwaarde om de werkzaamheidsgraad te verhogen en een antwoord te bieden op de huidige krapte op onze arbeidsmarkt', zegt minister Crevits. Net vandaag is het 'Blue Monday', volgens een Britse psycholoog die een naar eigen zeggen wetenschappelijke formule bedacht in 2005 'de meest deprimerende dag van het jaar'.

Telewerkbeleid

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen tot 10.000 euro steun krijgen om de knelpunten rond werkbaar werk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld begeleiding inkopen om samen met een expert een werkbaarheidsplan of telewerkbeleid op te stellen.

De werkbaarheidscheque werd in 2019 in het leven geroepen en in mei naar aanleiding van de coronacrisis uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding met aandacht voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers. Recent werd ook beslist dat de werkbaarheidscheques inzetbaar zijn voor het uitwerken van een telewerkbeleid, zodat werkgevers telewerk duurzaam kunnen verankeren in hun onderneming.

Ook de verhoging van de KMO-portefeuille wordt verlengd. Bedrijven die hun plafond binnen de KMO-portefeuille bereikt hebben kunnen een verhoging krijgen met maximum 5.000 euro voor acties rond werkbaar werk.

Op werkbaarwerk.be, een website opgesteld met de sociale partners, zijn op deze ook tips te vinden om jobs werkbaar te maken, meldt de minister nog.

Met de cheque kan een onderneming advies, begeleiding en opleiding aankopen om de werkbaarheid op de werkvloer in kaart te brengen en te verhogen. Dat kan gaan over een plan voor een beter welbevinden op de werkvloer tot een duurzaam telewerkbeleid. Het voorbije jaar dienden 544 ondernemingen een aanvraag in, een verdubbeling ten opzichte van 2020. 'De coronacrisis zet druk op het welbevinden op de werkvloer. Voor mij is het cruciaal dat iedereen werkt in een gezonde en veilige werkomgeving, zodat mensen graag aan de slag zijn én blijven. Een werkbare job is een belangrijke voorwaarde om de werkzaamheidsgraad te verhogen en een antwoord te bieden op de huidige krapte op onze arbeidsmarkt', zegt minister Crevits. Net vandaag is het 'Blue Monday', volgens een Britse psycholoog die een naar eigen zeggen wetenschappelijke formule bedacht in 2005 'de meest deprimerende dag van het jaar'. Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen tot 10.000 euro steun krijgen om de knelpunten rond werkbaar werk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld begeleiding inkopen om samen met een expert een werkbaarheidsplan of telewerkbeleid op te stellen. De werkbaarheidscheque werd in 2019 in het leven geroepen en in mei naar aanleiding van de coronacrisis uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding met aandacht voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers. Recent werd ook beslist dat de werkbaarheidscheques inzetbaar zijn voor het uitwerken van een telewerkbeleid, zodat werkgevers telewerk duurzaam kunnen verankeren in hun onderneming.Ook de verhoging van de KMO-portefeuille wordt verlengd. Bedrijven die hun plafond binnen de KMO-portefeuille bereikt hebben kunnen een verhoging krijgen met maximum 5.000 euro voor acties rond werkbaar werk. Op werkbaarwerk.be, een website opgesteld met de sociale partners, zijn op deze ook tips te vinden om jobs werkbaar te maken, meldt de minister nog.