...

EVELIEN JAMAELS. "Arbeidsinspecteurs mochten enkel onder valse naam solliciteren als ze objectieve aanwijzingen hadden voor discriminatie. Er moest daar ook een klacht of melding over zijn. Bovendien moest via datamining discriminatie worden aangetoond, bijvoorbeeld dat in het bedrijf erg weinig personeel van allochtone afkomst werkte. Door die cumulatieve voorwaarden waren mysterycalls vooral een symbolisch wapen. Door de wetswijziging moet slechts één van de drie voorwaarden vervuld zijn voor de inspecteurs, na goedkeuring door de procureur of het arbeidsauditoraat, in actie kunnen schieten."JAMAELS. "Als een groot bedrijf bijvoorbeeld in een multiculturele grootstad enkel blanke mannen aanwerft, kan dat een objectieve aanwijzing van discriminatie zijn. De arbeidsinspectie kan dan enkele sollicitatiebrieven sturen door autochtone mannelijke, vrouwelijke en allochtone kandidaten met een gelijkaardig profiel. Inspecteurs kunnen ook persoonlijk solliciteren met een vals cv."JAMAELS. "De rechtbank kan een geschikte kandidaat, die door deze praktijk niet werd aangeworven, zes maanden loon voor de job in kwestie toewijzen als schadevergoeding."