De daling van de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten is gespreid over bijna alle diensten en producten, maar de daling was erg beperkt bij het krantenbedrijf, uitgever van Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

De impact van de moeilijke advertentiemarkt liet zich volgens Concentra nog sterker voelen in Nederland dan in België. De impact op de resultaten werd daar nog versterkt door de aan de gang zijnde herstructureringen en de heroriëntering van de regionale zender TVL in Nederland en Typische Uitgaven BV.

Als gevolg van die maatregelen eindigde de Concentra Groep met een negatief bedrijfsresultaat van 2,2 miljoen euro en daalde de EBITDA (bedrijfskasstroom) op groepsniveau tot 10,9 miljoen euro. Na aftrek van de financiële kosten en de afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen liep het verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening op tot 6,6 miljoen euro.

Het nettoverlies (aandeel van de groep) na aftrek van 1,3 miljoen euro belastingen liep uiteindelijk op tot 18 miljoen euro. Het eerste kwartaal van 2010 kende een "aarzelende nationale advertentiemarkt". Op de jobadvertentiemarkt was er een voorzichtig herstel merkbaar.

De daling van de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten is gespreid over bijna alle diensten en producten, maar de daling was erg beperkt bij het krantenbedrijf, uitgever van Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. De impact van de moeilijke advertentiemarkt liet zich volgens Concentra nog sterker voelen in Nederland dan in België. De impact op de resultaten werd daar nog versterkt door de aan de gang zijnde herstructureringen en de heroriëntering van de regionale zender TVL in Nederland en Typische Uitgaven BV. Als gevolg van die maatregelen eindigde de Concentra Groep met een negatief bedrijfsresultaat van 2,2 miljoen euro en daalde de EBITDA (bedrijfskasstroom) op groepsniveau tot 10,9 miljoen euro. Na aftrek van de financiële kosten en de afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen liep het verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening op tot 6,6 miljoen euro. Het nettoverlies (aandeel van de groep) na aftrek van 1,3 miljoen euro belastingen liep uiteindelijk op tot 18 miljoen euro. Het eerste kwartaal van 2010 kende een "aarzelende nationale advertentiemarkt". Op de jobadvertentiemarkt was er een voorzichtig herstel merkbaar.