Hoe komt het dat de prijs van de emissiecertificaten is gestegen?

PETER CLAES. "Omdat er een markt voor is, waar de wet van vraag en aanbod speelt. De industriële activiteit is toegenomen. Dat vertaalt zich in een hogere vraag naar elektriciteit, en dus ook naar certificaten. Daarnaast heeft de Europese Commissie een aantal certificaten in een reserve gestopt en uit de markt gehaald. Hoewel de markt werkt en de uitstoot van de betrokken sectoren is gedaald, hadden sommigen op een hogere CO2-prijs gehoopt. Nederland, Frankrijk en Duitsland overwegen zelfs een minimumprijs. Groot-Brittannië heeft die al ingevoerd. Dat veroorzaakt nu al een opwaartse prijsdruk. Bovendien hebben enkele bedrijven en hedgefondsen geanticipeerd op de prijsstijgingen door op voorhand rechten te kopen. Maar wat omhooggaat, kan ook naar beneden gaan. CO2 is een commodity als een andere geworden."

Door de prijsstijging worden kolencentrales minder rendabel dan gascentrales. Toch waarschuwt Chris Peeters, de CEO van Elia, ervoor dat dat slechts tijdelijk is. Een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) voor gascentrales blijft dus nodig om te zorgen dat er voldoende stroomproductie blijft.

CLAES. "Wij zijn niet tegen zo'n systeem, maar eerst moet worden aangetoond dat de markt niet werkt. Ik stel alleen vast dat enkele spelers de geplande sluiting van sommige centrales hebben afgeblazen. Je moet uiteraard maatregelen overwegen voor als er een tekort dreigt. De oplossing kan ook zijn te investeren in meer importcapaciteit of de vraagbeheersing nog verder te ontwikkelen. Ook de strategische reserve (waarbij centrales buiten de markt worden vergoed om beschikbaar te blijven, nvdr) is veel minder marktverstorend dan een CRM."

Volgens de Bond Beter Leefmilieu zou de hogere CO2-prijs de elektriciteitsprijzen doen stijgen met 3 à 7,5 euro per megawattuur.

CLAES. "Die impact is moeilijk te berekenen. Voor de spotprijzen, de stroom die je nu koopt om vandaag te gebruiken, is dat nog doenbaar. Die prijs wordt bepaald door de productiekosten van de marginale centrale - de duurste centrale die effectief draait. Per geproduceerde megawattuur elektriciteit stoot een gascentrale 0,36 à 0,5 ton CO2 uit. Tegen een CO2-prijs van 12 euro en met een gascentrale als marginale eenheid zit je dan aan 4 à 6 euro. Met een kolencentrale mag je rekenen op 0,7 à 1 ton CO2-uitstoot, en dus een impact van 8 tot 12 euro per megawattuur op de elektriciteitsprijs.

"Maar de meeste klanten kopen hun stroom vooraf in. Dan koop je doorgaans van een leverancier met een portefeuille waarin ook hernieuwbare of nucleaire energie zit - technologie zonder CO2-kosten - en is de prijs een resultaat van die mix. Bovendien streeft de Europese Commissie naar een systeem waarin hernieuwbare energie dominant is en de CO2-prijs niet altijd speelt. Zon en wind zijn er niet altijd. Alternatieven op basis van fossiele brandstoffen blijven nodig."

PETER CLAES. "Omdat er een markt voor is, waar de wet van vraag en aanbod speelt. De industriële activiteit is toegenomen. Dat vertaalt zich in een hogere vraag naar elektriciteit, en dus ook naar certificaten. Daarnaast heeft de Europese Commissie een aantal certificaten in een reserve gestopt en uit de markt gehaald. Hoewel de markt werkt en de uitstoot van de betrokken sectoren is gedaald, hadden sommigen op een hogere CO2-prijs gehoopt. Nederland, Frankrijk en Duitsland overwegen zelfs een minimumprijs. Groot-Brittannië heeft die al ingevoerd. Dat veroorzaakt nu al een opwaartse prijsdruk. Bovendien hebben enkele bedrijven en hedgefondsen geanticipeerd op de prijsstijgingen door op voorhand rechten te kopen. Maar wat omhooggaat, kan ook naar beneden gaan. CO2 is een commodity als een andere geworden." CLAES. "Wij zijn niet tegen zo'n systeem, maar eerst moet worden aangetoond dat de markt niet werkt. Ik stel alleen vast dat enkele spelers de geplande sluiting van sommige centrales hebben afgeblazen. Je moet uiteraard maatregelen overwegen voor als er een tekort dreigt. De oplossing kan ook zijn te investeren in meer importcapaciteit of de vraagbeheersing nog verder te ontwikkelen. Ook de strategische reserve (waarbij centrales buiten de markt worden vergoed om beschikbaar te blijven, nvdr) is veel minder marktverstorend dan een CRM." CLAES. "Die impact is moeilijk te berekenen. Voor de spotprijzen, de stroom die je nu koopt om vandaag te gebruiken, is dat nog doenbaar. Die prijs wordt bepaald door de productiekosten van de marginale centrale - de duurste centrale die effectief draait. Per geproduceerde megawattuur elektriciteit stoot een gascentrale 0,36 à 0,5 ton CO2 uit. Tegen een CO2-prijs van 12 euro en met een gascentrale als marginale eenheid zit je dan aan 4 à 6 euro. Met een kolencentrale mag je rekenen op 0,7 à 1 ton CO2-uitstoot, en dus een impact van 8 tot 12 euro per megawattuur op de elektriciteitsprijs. "Maar de meeste klanten kopen hun stroom vooraf in. Dan koop je doorgaans van een leverancier met een portefeuille waarin ook hernieuwbare of nucleaire energie zit - technologie zonder CO2-kosten - en is de prijs een resultaat van die mix. Bovendien streeft de Europese Commissie naar een systeem waarin hernieuwbare energie dominant is en de CO2-prijs niet altijd speelt. Zon en wind zijn er niet altijd. Alternatieven op basis van fossiele brandstoffen blijven nodig."