U hebt nog nooit gehoord van CKV? Dan is de kans groot dat u geen West-Vlaming bent (daar haalt de bank immers het gros van zijn spaargeld op), dat u tevreden bent met de magere opbrengst van uw spaarboekje bij de grootbank (want CKV biedt goede condities aan zijn spaarders), en dat u nog nooit wanhopig op zoek bent geweest naar een tijdelijke kredietoplossing (want dat is een van de specialiteiten van CKV).
...

U hebt nog nooit gehoord van CKV? Dan is de kans groot dat u geen West-Vlaming bent (daar haalt de bank immers het gros van zijn spaargeld op), dat u tevreden bent met de magere opbrengst van uw spaarboekje bij de grootbank (want CKV biedt goede condities aan zijn spaarders), en dat u nog nooit wanhopig op zoek bent geweest naar een tijdelijke kredietoplossing (want dat is een van de specialiteiten van CKV).Daags na de jaarlijkse hoogmis van Waregem Koerse ontvangt Rudi Deruytter, de CEO van CKV, ons in zijn kantoor. Hij bouwde een mooie carrière uit bij BBL en later ING België, maar beklaagt het zich niet dat hij in 2012 een internationale bankengroep inruilde voor een kleine nichespeler. CKV telt amper 10.000 klanten, maar dat maakt de uitdaging niet minder interessant, vindt Deruytter.Hoe kan een kleine bank overleven in een sector waarin schaalgrootte een cruciale factor is? Het antwoord is simpel, aldus Deruytter: "Je moet voldoende schaalgrootte hebben om je overheadkosten te dragen. Het klopt dat die kosten stijgen, vooral door de oplopende banktaksen. Maar wie goed toeziet op de operationele kosten (CKV heeft een cost/income-ratio van amper 45 procent, nvdr), kan het trekken met een balanstotaal van 500 miljoen tot een miljard euro. Al moet ik toegeven dat, als de kosten blijven stijgen, we gaandeweg evolueren naar een miljard euro als ondergrens."CKV (wat staat voor 'Centrale Krediet Verlening') sloot het boekjaar 2014 af met een balanstotaal van 561 miljoen euro. De bank is in handen van de West-Vlaamse textielbaron Dominiek De Clerck. In 2012, toen Deruytter aangetrokken werd, controleerde De Clerck twee kleine banken: Goffin Bank en CKV Spaarbank, elk met een balanstotaal van circa 160 miljoen euro. "Die banken waren afzonderlijk te klein", zegt Deruytter. "Dat was ook de visie van de toezichthouder. Ze waren bovendien actief in hetzelfde segment, eenvoudige spaarproducten en hypothecaire kredieten. Een fusie lag voor de hand."Volgens Deruytter profileert CKV zich als een nichespaarbank. Aan de depositokant bood CKV zijn spaarders de voorbije jaren een hoge rentevergoeding. Zowat elk jaar stond de bank bovenaan in de lijstjes van banken met de hoogste intrest op een spaarboekje. Dat heeft een belangrijke instroom van kapitaal veroorzaakt. In die mate dat CKV dit jaar het geweer van schouder veranderde."Tussen onze 10.000 klanten zitten veel noeste spaarders uit de Westhoek", vertelt Deruytter. "Mensen die blindelings vertrouwen op een van onze dertig lokale agenten. Dat liep zo goed dat we eigenlijk op te veel cash zaten. Daarom hebben we de spaarvoorwaarden aangepast. We bieden nog altijd een mooie rente (0,70 procent basis- plus getrouwheidspremie, nvdr), maar we zitten niet meer in de kop van het peloton."Aan de activakant is CKV gespecialiseerd in een bepaald type kredieten. "Kredieten die bij de grootbanken niet meer in het risicomodel passen", noemt Deruytter ze. Het gaat om kredieten met een bovengemiddeld risicoprofiel. Toezichthouders vinden dat de grootbanken daarvoor meer kapitaal moeten aanhouden dan in het verleden. "Daardoor zijn de traditionele banken in België zeer streng geworden in het toekennen van kredieten aan particulieren", stelt Deruytter vast. "Een vennootschap zal gemakkelijker aan een lening geraken dan een privépersoon. De risicoaversie bij de grootbanken is groot."En dat is voor CKV een opportuniteit. Deruytter geeft het voorbeeld van een 68-jarige die een tweede verblijf aan de Belgische kust wil kopen: "Geen enkele bank zal zo iemand een lening verstrekken, hoewel sommige mensen met hun pensioen, groepsverzekering en spaargeld perfect hun verplichtingen kunnen nakomen. Zo iemand kan bij ons terecht. Al zal hij of zij natuurlijk eerst even bij de dokter moeten passeren voor een onderzoek. Bovendien nemen wij altijd een hypotheek op het huis, waardoor we een actief achter de hand hebben."Onder leiding van commercieel directeur Patrick Boelaert, gaat het team van CKV er prat op oplossingen te vinden, ook voor mensen die bij andere banken geen gehoor meer vinden. Mensen met atypische eigendommen, mensen die in onverdeeldheid van onroerend goed leven als gevolg van een echtscheiding of een nalatenschap,... Dat betekent niet dat het debiteurenrisico automatisch veel hoger ligt, beklemtoont Deruytter. De kredietverliezen schommelen bij CKV rond 0,35 procent van de kredietportefeuille. Dat is zelfs in Belgisch perspectief een vrij laag cijfer."Het is een kwestie van je huiswerk goed te maken", vindt Deruytter. "Het komt erop aan de risico's en het patrimonium van de klant goed in te schatten, en steeds een hypotheek op het onroerend goed te nemen. In feite ligt het grootste kredietrisico voor CKV niet zozeer bij de debiteur, maar bij een substantiële daling van de waarde van het vastgoed."Ook als mensen betalingsproblemen kennen als gevolg van een externe reden (overlijden, ziekte, ontslag,...) tracht het team van CKV een oplossing te vinden. Deruytter geeft het voorbeeld van een koppel dat bij Ford Genk werkte. Beide verloren bij de sluiting hun job en konden hun lening bij een Vlaamse grootbank niet meer aflossen. "Ondanks het vooruitzicht op een mooie ontslagpremie en het feit dat ze al jaren netjes hun lening hadden afbetaald, werden ze na drie maanden wanbetaling automatisch opgezegd. Bovendien werd hun naam doorgegeven aan de Nationale Bank. Dan kom je op een lijst van wanbetalers, waardoor het in de praktijk onmogelijk is bij een bank nog aan een krediet te geraken. CKV heeft die mensen wel geholpen."En daar verdient de bank goed aan. Daar maakt Deruytter geen geheim van: "Kredieten zijn duur bij ons. Maar op sommige momenten in het leven is de oplossing belangrijker dan de rentevoet. CKV biedt een vangnet voor tijdelijke financiële problemen."Mede daarom hebben de leningen een kortere looptijd. Deruytter: "De gemiddelde looptijd van een lening bij CKV bedraagt 5 tot 6 jaar. Mensen herfinancieren zich bij ons, en wanneer de problemen opgelost zijn, kunnen zij goedkoper in het gewone bankcircuit terecht. Wij willen niet concurreren met de traditionele grootbanken. Ik wil een tijdelijke oplossing bieden die zij niet in huis hebben."Het blijft een kleine niche waarin CKV actief is, geeft Deruytter toe. Met nieuwe productie alleen is het onmogelijk de kredietportefeuille op peil te houden. Om te groeien ziet CKV zich verplicht portefeuilles hypothecaire kredieten over te nemen. En daar is een markt voor. CKV kocht de voorbije jaren Belgische kredietportefeuilles van onder meer RBS, de Duitse bank BHW, Krefima en heel recent van Optima. Ook de komende jaren wil CKV hypothecaire kredieten blijven kopen.Deruytter: "Verschillende financiële instellingen willen hun portefeuilles afbouwen. In de nieuwe solvabiliteitsregels wordt de definitie van een probleemkrediet uitgebreid. Daardoor gelden voor bepaalde leningen hogere kapitaalvereisten. Ik hoop dergelijke kredieten van de grootbanken te kunnen overnemen. Dat zou een win-winsituatie zijn. Als kapitaalintensieve kredieten de productie afremmen, zullen de grootbanken ervan af willen. En voor CKV passen ze perfect in het risicoprofiel."Maar als de ondergrens om leefbaar te zijn opschuift naar een balanstotaal van een miljard euro, kan het zijn dat de aankoop van portefeuilles niet volstaat. "Eventueel moeten we dan maar een andere bank overnemen", zegt Deruytter nuchter. "Waarom niet? Ik ben niet optimistisch over het businessmodel van de Belgische banken. Te veel instellingen doen hetzelfde tegen een te lage rendabiliteit. Ik verwacht dat er vanaf 2016 verschillende banken, of hun aandeelhouders, de handdoek in de ring gooien."Om de groei te volgen, dikt CKV jaarlijks zijn eigen vermogen aan. Zo werd over 2014 maar een beperkt deel van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders en een jaar eerder zelfs helemaal niets. Deruytter: "Enkel als we voldoende kapitaal hebben, kunnen we blijven groeien." Voor 2015 mikt CKV op een winst van 8 miljoen euro, een kredietproductie van 100 miljoen euro en de aankoop van hypothecaire kredieten ter waarde van 35 miljoen euro. Deze cijfers komen nagenoeg overeen met die van 2014.