Christophe Hamal werd enkele weken geleden benoemd tot CEO van Baloise in België. Baloise is bij ons na AXA, AG en Ethias het nummer vier op de markt van de schadeverzekeringen. Voor de Zwitserse Baloise-groep is België haar tweede thuismarkt. In schadeverzekeringen is Baloise België zelfs groter dan het Zwitserse moederhuis. Hamal is 44 jaar. Dat is vrij jong om een bedrijf met 1.600 werknemers te leiden. Bovendien is hij nieuw bij Baloise. Als consultant bij Boston Consulting Group begeleidde hij voordien veranderingsprocessen bij financiële instellingen. Als CEO van Buy Way, dat financieringsmogelijkheden aanbiedt via retailers, voerde hij later een strategie in die stoelde op technologische innovatie en digitalisering.
...

Christophe Hamal werd enkele weken geleden benoemd tot CEO van Baloise in België. Baloise is bij ons na AXA, AG en Ethias het nummer vier op de markt van de schadeverzekeringen. Voor de Zwitserse Baloise-groep is België haar tweede thuismarkt. In schadeverzekeringen is Baloise België zelfs groter dan het Zwitserse moederhuis. Hamal is 44 jaar. Dat is vrij jong om een bedrijf met 1.600 werknemers te leiden. Bovendien is hij nieuw bij Baloise. Als consultant bij Boston Consulting Group begeleidde hij voordien veranderingsprocessen bij financiële instellingen. Als CEO van Buy Way, dat financieringsmogelijkheden aanbiedt via retailers, voerde hij later een strategie in die stoelde op technologische innovatie en digitalisering. "Mijn profiel sluit goed aan bij de ambitie van Baloise", zegt Hamal in zijn eerste, exclusieve gesprek met de pers. "Bij BuyWay zijn we erin geslaagd een traditionele speler op de markt van consumentenkredieten om te bouwen tot een fintechbedrijf. We hebben processen gedigitaliseerd en de organisatie in functie daarvan herdacht. Dat opende ook nieuwe toepassingen in e-commerce." Volgens Hamal gaat de verzekeringssector door een vergelijkbaar veranderingstraject, waarin technologie en innovatie een grote rol spelen: "De Belgische verzekeringsmarkt is stabiel, matuur en gezond, maar speelt niet noodzakelijk goed in op de snel veranderende omgeving. Over tien jaar zal de sector er heel anders uitzien. Daar moeten we ons op voorbereiden. Daarom is het belangrijk dat ondernemingszin en innovatiedrang integraal deel uitmaken van de bedrijfscultuur. Mensen moeten de ruimte krijgen om dingen uit te proberen en te experimenteren." Baloise doet het op dat gebied goed, maar het kan beter, vindt Hamal. De onderneming deed de voorbije jaren met de acquisitie van Fidea en de schadetak van Athora twee belangrijke overnames. "Die schaalvergroting was welkom. Er is twee jaar gewerkt aan de integratie van die acquisities. Tegen eind dit jaar moeten alle activiteiten en producten op één IT-platform staan. Vanaf dan moeten we de volgende stap zetten: innoveren en versnellen. Onder meer de interactie met onze makelaars moet voort gedigitaliseerd worden." Het hoge woord is eruit: de makelaars. Onder de vorige CEO, Henk Janssen, zette Baloise sterk in op de samenwerking met dat kanaal. Die samenwerking wil Hamal nog versterken: "De makelaars houden in België niet alleen stand, ze vergroten hun marktaandeel nog. Zij zijn ook voor de eindklant de beste garantie dat hij, conform zijn of haar persoonlijke behoeftes, het beste product en de beste dekking tegen de beste prijs krijgt. Hun expertise, hun beschikbaarheid en het vertrouwen dat ze genieten bij hun klanten zijn een kapitaal waarop wij voort willen bouwen." Door als verzekeringsmaatschappij meer digitale interactiemogelijkheden te bieden wil Hamal ervoor zorgen dat de makelaars meer met hun klanten kunnen bezig zijn: "Als we meer administratie, papierwerk en technische details van polissen kunnen omzetten in digitale processen, hebben de makelaars meer tijd om samen met hun klanten de juiste keuzes te maken. Daar wordt iedereen beter van." De focus op verzekeringsmakelaars past in de ondernemers-gerichte strategie van Baloise. Die komt tot uiting in een recente rebrandingcampagne. Hamal: "We willen weg van het saaie imago dat verzekeringen hebben. Daarom positioneren we Baloise als 'de inspirerende partner van uw toekomst'. We willen mensen aanmoedigen tot ondernemerschap, en dat impliceert het nemen van risico's. Als verzekeraar moeten wij ervoor zorgen dat mensen daarin niet te veel afgeremd worden, omdat ze weten dat wij er zijn als het misloopt." Ook gewone burgers of werknemers moeten ondernemerschap aan de dag leggen, beklemtoont Hamal: "Een van de grote maatschappelijke uitdagingen is het pensioendebat. Het overheidsbudget staat onder druk. Kunnen we ervoor zorgen dat mensen worden aangemoedigd om zelf voor hun pensioen te sparen via de tweede en de derde pijler? Momenteel gebeurt dat te weinig, omdat er steeds andere spelregels uitgevaardigd worden en de overheid die spaarpotjes eerder lijkt te willen afromen dan ze te versterken." Samenwerking tussen de verzekeraars en de overheid is nochtans een must in het licht van enkele belangrijke uitdagingen, vindt Hamal. "Er zijn nieuwe risico's, zoals degene die verbonden zijn aan de klimaatverandering en die een gezamenlijke aanpak vergen. Natuurrampen zoals stormen, bosbranden en overstromingen zkomen frequenter voor. Tegelijk neemt de schade toe. Dan is het een wetmatigheid in de verzekeringsbranche dat de premies stijgen." "Als we niets doen, dreigen sommige risico's onverzekerbaar of sommige verzekeringen onbetaalbaar te worden", waarschuwt Hamal. Hij verwijst naar de overstromingen in Wallonië, die de verzekeringssector verplichtten twee keer zoveel schade te vergoeden dan hij wettelijk verplicht was en daarenboven de uitkeringen voor rekening van het Waals Gewest te prefinancieren. "Het systeem heeft zijn limieten bereikt", zegt hij. "De verzekeringssector en de overheid moeten samenwerken. Er is een nieuw en robuust kader nodig, waarbij beide partijen hun tussenkomst bij grote rampen vastleggen. Bovendien heeft de overheid een grote rol te spelen bij het inschatten en bewustmaken van risico's, zoals het bouwen in overstromingsgevoelige gebieden. Zo niet zullen sommigen zich niet langer een brandverzekering kunnen veroorloven." De tarieven voor een brand- of autoverzekering zitten door de hoge inflatie nu al in de lift. "De kostprijs van reparaties en schadegevallen is gemiddeld met 5 tot 10 procent gestegen", legt Hamal uit. "In de brandverzekering is er een automatische aanpassing aan de ABEX-index (die de kostprijs van bouwwerken en materialen volgt, nvdr), maar in autoverzekeringen kunnen we zeker niet alle prijsstijgingen doorrekenen in de tarieven. Dat heeft een impact op onze rendabiliteit. Daarom kijken we bij Baloise nauwgezet toe op de kosten. De thermostaat staat niet hoger dan 19 graden en sommige gebouwen of verdiepingen blijven op specifieke dagen dicht."