Elektrificatie speelt een sleutelrol in de verduurzaming van de productieprocessen, die een onderdeel zijn van de energietransitie. Dat blijkt uit de studie Powering Industry Towards Net Zero, die de netbeheerder Elia vandaag publiceert op basis van haar ervaring met vijftig betrokken partijen. Tegen 2030 zal het industriële elektriciteitsverbruik in België toenemen met 50 procent, sneller dan in Duitsland.
...

Elektrificatie speelt een sleutelrol in de verduurzaming van de productieprocessen, die een onderdeel zijn van de energietransitie. Dat blijkt uit de studie Powering Industry Towards Net Zero, die de netbeheerder Elia vandaag publiceert op basis van haar ervaring met vijftig betrokken partijen. Tegen 2030 zal het industriële elektriciteitsverbruik in België toenemen met 50 procent, sneller dan in Duitsland.Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)In alle bestudeerde scenario's speelt elektrificatie een belangrijke rol om de industrie klimaatneutraal te maken. De tijdige bouw van netinfrastructuur is volgens Elia een kritische factor om gelijke tred te houden met die ambitie. "Om de industriële transformatie tot een succes te maken, moeten we naast zware investeringen in industriële elektrificatie en hernieuwbare energieproductie, dat investeren in onze netinfrastructuur en in digitalisering", stelt Chris Peeters, de CEO van Elia Group. "De conclusie lijkt eenvoudig. Het zal echter een herculestaak zijn die in de praktijk om te zetten. De industrie, de elektriciteitssector en de overheid (waaronder regulatoren en lokale overheden) zullen daarvoor nauwer moeten samenwerken."Tijdens het onderzoek bleek dat de elektrificatie niet alleen het klimaat ten goede komt. "Bedrijven die al verder gevorderd zijn in hun decarbonisatie, worden momenteel het minst getroffen door de huidige energiecrisis", klinkt het. "Industriële flexibiliteit drukt de energiekosten en heeft diverse voordelen voor het energiesysteem. Flexibiliteit wordt voor de industrie een belangrijk element voor het nemen van een investeringsbeslissing. Elektrificatie, in combinatie met de toegang tot hernieuwbare energie via langetermijncontracten, biedt bedrijven prijsstabiliteit op lange termijn en de beste bescherming tegen prijsinflatie op de gas- en elektriciteitsmarkt."De afvang, het gebruik en de opslag van koolstof zijn volgens Elia essentieel om procesemissies te verminderen en zullen een grote impact hebben op het energieverbruik. "Vanaf 2030 zien we in de zware industrie een geleidelijke overschakeling naar koolstofarme moleculen en een toename van de volumevraag", voorspelt het. "Een grote hoeveelheid van die groene moleculen zal ingevoerd moeten worden."Om de industrie bij te staan in die grondige transformatie vraagt Elia dat het beleid maatregelen neemt. Er is bijvoorbeeld nood aan incentives om vroege investeringen in industriële elektrificatie te ondersteunen. Er moeten ook mechanismen, zoals Power Purchase Agreements tussen de producent en de afnemer, worden ingevoerd die ervoor te zorgen dat consumenten toegang krijgen tot de voordelen van hernieuwbare energie.Het elektriciteitsnet moet ook versneld worden uitgebreid. De regelgeving en de vergunningsprocedures moeten dat wel toelaten. Ook is er nood aan geschoold personeel, een stabiele toeleveringsketen en het juiste investeringskader.