Apra Leven beheert in ons land zowel individuele levensverzekeringen (met zowat 2.700 klanten, aldus de CBFA) als groepsverzekeringen (een 1.000-tal klanten). De verzekeraar beschikte ook over een belangrijke Spaanse verzekeringsportefeuille.

Sinds september 2009 stond de onderneming onder strikt toezicht.
Twee externe bestuurders stelden een jaar later "belangrijke tekorten in de reglementaire financiële situatie" vast. Bovendien waren er aanwijzingen van mogelijke strafrechtelijke inbreuken in verband met "belangrijke onregelmatigheden, onder andere bij de verwerving in het buitenland van de activa die als dekkingswaarden gelden". Daarover werd een dossier naar het parket van Antwerpen gestuurd.

In haar zitting van 4 maart heeft de CBFA "besloten om met onmiddellijke ingang de toelating van de verzekeringsonderneming Apra Leven in te trekken voor alle verzekeringstakken en bijgevolg Apra Leven te schrappen van de lijst van de toegelaten verzekeringsondernemingen. Hierdoor is Apra Leven van rechtswege ontbonden", luidt het in een persbericht van de CBFA.

Ook de uitvoering van de lopende verzekeringsovereenkomsten werd geschorst. Daardoor kunnen bijvoorbeeld geen premies meer worden uitbetaald. De CBFA verwacht evenwel dat "99 procent van de klanten een volledige terugbetaling zal krijgen". Mocht dat nodig zijn, dan kan het Bijzonder Beschermingfonds voor deposito's en levensverzekeringen tussenkomen.

AssuraliaIn een reactie noemt Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, de beslissing van CBFA verantwoord, aangezien "het beleggingsbeleid van verzekeraar Apra Leven atypisch en niet representatief is voor de sector". De omzet van de verzekeraar vertegenwoordigt volgens de beroepsvereniging slechts 0,1 procent van de markt.

Apra Leven beheert in ons land zowel individuele levensverzekeringen (met zowat 2.700 klanten, aldus de CBFA) als groepsverzekeringen (een 1.000-tal klanten). De verzekeraar beschikte ook over een belangrijke Spaanse verzekeringsportefeuille. Sinds september 2009 stond de onderneming onder strikt toezicht. Twee externe bestuurders stelden een jaar later "belangrijke tekorten in de reglementaire financiële situatie" vast. Bovendien waren er aanwijzingen van mogelijke strafrechtelijke inbreuken in verband met "belangrijke onregelmatigheden, onder andere bij de verwerving in het buitenland van de activa die als dekkingswaarden gelden". Daarover werd een dossier naar het parket van Antwerpen gestuurd. In haar zitting van 4 maart heeft de CBFA "besloten om met onmiddellijke ingang de toelating van de verzekeringsonderneming Apra Leven in te trekken voor alle verzekeringstakken en bijgevolg Apra Leven te schrappen van de lijst van de toegelaten verzekeringsondernemingen. Hierdoor is Apra Leven van rechtswege ontbonden", luidt het in een persbericht van de CBFA. Ook de uitvoering van de lopende verzekeringsovereenkomsten werd geschorst. Daardoor kunnen bijvoorbeeld geen premies meer worden uitbetaald. De CBFA verwacht evenwel dat "99 procent van de klanten een volledige terugbetaling zal krijgen". Mocht dat nodig zijn, dan kan het Bijzonder Beschermingfonds voor deposito's en levensverzekeringen tussenkomen. AssuraliaIn een reactie noemt Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, de beslissing van CBFA verantwoord, aangezien "het beleggingsbeleid van verzekeraar Apra Leven atypisch en niet representatief is voor de sector". De omzet van de verzekeraar vertegenwoordigt volgens de beroepsvereniging slechts 0,1 procent van de markt.