Het arrest betekent dat Carrefour in België jarenlang ten onrechte gebruikmaakte van een fiscaal gunstregime, en dat de overheid nu 84,6 miljoen aan achterstallige belastingen kan gaan innen.

In november 2007 verbood de Europese Commissie de lidstaten om de interne banken van grote internationale bedrijven die op hun grondgebied gevestigd zijn, een fiscaal gunstregime te verlenen.

Het Franse Carrefour is zo'n multinational, met een interne bank - of een zogenaamd coördinatiecentrum - die in België gevestigd is. Carrefour spande in 2008 een beroepsprocedure tegen de beslissing van de Commissie aan. Dat beroep is vandaag verworpen wegens niet-ontvankelijk.

De Belgische fiscus had Carrefour al sinds 2007 kunnen belasten via het nieuwe regime, maar liet dit wegens de lopende beroepsprocedure achterwege. Wellicht om te vermijden dat Carrefour zijn interne bank uit België zou weghalen.

Doordat Carrefour al drie jaar ten onrechte aanspraak maakt op een gunstig belastingstatuut, is het totaalbedrag aan achterstallige belastingen ondertussen opgelopen tot 84,6 miljoen euro.

Het arrest betekent dat Carrefour in België jarenlang ten onrechte gebruikmaakte van een fiscaal gunstregime, en dat de overheid nu 84,6 miljoen aan achterstallige belastingen kan gaan innen. In november 2007 verbood de Europese Commissie de lidstaten om de interne banken van grote internationale bedrijven die op hun grondgebied gevestigd zijn, een fiscaal gunstregime te verlenen. Het Franse Carrefour is zo'n multinational, met een interne bank - of een zogenaamd coördinatiecentrum - die in België gevestigd is. Carrefour spande in 2008 een beroepsprocedure tegen de beslissing van de Commissie aan. Dat beroep is vandaag verworpen wegens niet-ontvankelijk. De Belgische fiscus had Carrefour al sinds 2007 kunnen belasten via het nieuwe regime, maar liet dit wegens de lopende beroepsprocedure achterwege. Wellicht om te vermijden dat Carrefour zijn interne bank uit België zou weghalen. Doordat Carrefour al drie jaar ten onrechte aanspraak maakt op een gunstig belastingstatuut, is het totaalbedrag aan achterstallige belastingen ondertussen opgelopen tot 84,6 miljoen euro.