Eind vorig jaar had de nv Brussels Airport Company 1,61 miljard euro aan obligatieleningen op zijn balans staan, bij een balanstotaal van 3,27 miljard euro. Op vraag van Trends om meer details over deze obligaties antwoordde de luchthavenuitbater van Zaventem: "Daar wensen wij geen verdere toelichting over te geven."
...

Eind vorig jaar had de nv Brussels Airport Company 1,61 miljard euro aan obligatieleningen op zijn balans staan, bij een balanstotaal van 3,27 miljard euro. Op vraag van Trends om meer details over deze obligaties antwoordde de luchthavenuitbater van Zaventem: "Daar wensen wij geen verdere toelichting over te geven."Over een deel van de obligaties, een bedrag van 620 miljoen euro, is er wel duidelijkheid. Het zijn drie schijven van 300, 120 en 200 miljoen euro, en zij noteren onder meer op de beurs van Luxemburg. De rente schommelt tussen 1 en 3,3 procent.Voor de houders van die obligaties wordt op 5 augustus een algemene vergadering gehouden. Dat meldt de financieel-economische krant De Tijd vandaag. Het document met de oproep werd ook gepubliceerd bij de beurs van Luxemburg, waar de obligaties noteren.Eenvoudig gesteld komt het erop neer dat aan de obligatiehouders soepeler voorwaarden worden gevraagd voor de aflossing van de schulden. Daarnaast wil Brussels Airport Company nog eens tot 300 miljoen euro nieuwe obligaties ophalen. Een deel daarvan, 155 miljoen euro, wordt gebruikt voor de aflossing of de herfinanciering van een bestaande obligatie van hetzelfde bedrag, tegen een rente van 3,33 procent. Met het overige bedrag, 145 miljoen euro, wil de luchthavenuitbater de cashmiddelen verhogen.De vraag naar soepeler voorwaarden voor de aflossing van de schulden is te wijten aan de pandemie. "Het management wil focussen op de uitdagingen van de verspreiding en de blijvende effecten van het coronavirus", motiveert het document voor de algemene vergadering.De versoepeling mag ook enkel indien er een rechtstreeks verband kan zijn met covid-19. Het komt erop neer dat, in vergelijking met "het normale jaar 2019", het aantal passagiers, de omzet en de ebitda met meer dan een kwart zouden dalen.Het herstel in Zaventem gaat dus moeizaam. Eind maart gaf de kredietbeoordelaar Fitch aan Brussels Airport Company een kredietwaardering van BBB+. Daarmee kan de onderneming voldoen aan haar financiële verplichtingen, maar er mogen zich geen negatieve scenario's ontwikkelen. Fitch gaat uit van een scenario waarbij vanaf 2025 weer 26,8 miljoen passagiers worden gehaald. De luchthavenuitbater mikte in een presentatie van eind vorig jaar op 26,9 miljoen passagiers in 2025. Dat is meer dan in het recordjaar 2019: 26,3 miljoen passagiers.2020 werd een bar slecht jaar voor de luchthavenuitbater, door de pandemie. Vanaf half maart vorig jaar ging omzeggens de hele wereld op slot, met de luchtvaart als één van de grootste slachtoffers. In Zaventem daalde het aantal passagiers vorig jaar met 74 procent, de bedrijfsopbrengsten met 62 procent, het aantal vliegbewegingen met 59 procent. Brussels Airport Company leed verlies (zie tabel hieronder).