Er was een aanvraag ingediend voor drie venootschappen: FNG International, Brantano en Market Retail Belgium. De modegroep kondigde eerder al aan 287 jobs te willen schrappen, een kwart van het totale personeelsbestand. Zevenenveertig winkels zouden worden gesloten, waaronder de 17 winkels van Fred & Ginger.

De Mechelse ondermeningsrechtbank heeft een gerechtelijke reorganisatie toegestaan voor de drie vennootschappen, nadat een verzoekschrift werd neergelegd met het oog op het bekomen van een collectief akkoord. Tegen 4 september moet een reorganisatieplan worden opgemaakt waarover de schuldeisers in buitengewone zitting op 29 september zullen stemmen. Sowieso wordt tot 5 oktober opschorting van schulden verleend, en dit kan eventueel nog verlengd worden. Dat laat Frank Vennekens, persrechter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, weten.

Voor Brantano kwam Retail Estates, de verhuurder van 26 winkelpanden, vrijwillig tussen met de vraag een gerechtsmandataris of voorlopig bewindvoerder aan te stellen, maar dit werd door de rechtbank afgewezen. Wel wordt aan Brantano een bijkomende informatieverplichting opgelegd waarbij via wekelijkse rapporten een verslag moet worden gemaakt van alle inkomsten en uitgaven. Twee gedelegeerde rechters houden zo zicht op de geldstromen van Brantano.

Voor FNG International en Market Retail Belgium waren er geen vrijwillige tussenkomsten op de zitting van vorige woensdag, maar afgelopen maandag werd wel gepleit over de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder voor FNG International. De beslissing daarover valt op 15 juli.

Het reorganisatieplan dat op 4 september ter stemming voor moet liggen, geldt maximaal voor een periode van vijf jaar.

' Dit is een nieuwe positieve stap in de redding van de FNG-groep', luidt de reactie van het bedrijf in een persbericht. 'De FNG-groep hoopt dat deze stap zal bijdragen tot een globale oplossing en in het bijzonder de benodigde financiering, in het belang van alle stakeholders', luidt het.

Er was een aanvraag ingediend voor drie venootschappen: FNG International, Brantano en Market Retail Belgium. De modegroep kondigde eerder al aan 287 jobs te willen schrappen, een kwart van het totale personeelsbestand. Zevenenveertig winkels zouden worden gesloten, waaronder de 17 winkels van Fred & Ginger. De Mechelse ondermeningsrechtbank heeft een gerechtelijke reorganisatie toegestaan voor de drie vennootschappen, nadat een verzoekschrift werd neergelegd met het oog op het bekomen van een collectief akkoord. Tegen 4 september moet een reorganisatieplan worden opgemaakt waarover de schuldeisers in buitengewone zitting op 29 september zullen stemmen. Sowieso wordt tot 5 oktober opschorting van schulden verleend, en dit kan eventueel nog verlengd worden. Dat laat Frank Vennekens, persrechter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, weten.Voor Brantano kwam Retail Estates, de verhuurder van 26 winkelpanden, vrijwillig tussen met de vraag een gerechtsmandataris of voorlopig bewindvoerder aan te stellen, maar dit werd door de rechtbank afgewezen. Wel wordt aan Brantano een bijkomende informatieverplichting opgelegd waarbij via wekelijkse rapporten een verslag moet worden gemaakt van alle inkomsten en uitgaven. Twee gedelegeerde rechters houden zo zicht op de geldstromen van Brantano. Voor FNG International en Market Retail Belgium waren er geen vrijwillige tussenkomsten op de zitting van vorige woensdag, maar afgelopen maandag werd wel gepleit over de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder voor FNG International. De beslissing daarover valt op 15 juli. Het reorganisatieplan dat op 4 september ter stemming voor moet liggen, geldt maximaal voor een periode van vijf jaar. ' Dit is een nieuwe positieve stap in de redding van de FNG-groep', luidt de reactie van het bedrijf in een persbericht. 'De FNG-groep hoopt dat deze stap zal bijdragen tot een globale oplossing en in het bijzonder de benodigde financiering, in het belang van alle stakeholders', luidt het.