De herstructurering, die nodig blijkt om de dalende volumes en stijgende kosten bij bpost te absorberen, wordt geraamd op 200 miljoen euro. De reorganisatie zou worden doorgevoerd zonder gedwongen ontslagen, luidt het. De klant zou er al evenmin last van mogen ondervinden.

Concreet bestaat de herstructurering erin dat het sorteren van de brievenpost voor het grootste deel zal gebeuren in een van de grote sorteercentra, met name Antwerpen X, Brussel X, Charleroi X, Gent X en Luik X. Die sorteercentra worden omgedoopt tot industriële mailcentra (IMC). Op termijn zal de post daar regionaal gesorteerd worden op adres, in de volgorde van de rondes van de postbodes. Sorteertaken die nu nog in de lokale distributiecentra plaatsvinden, zullen dus stelselmatig verdwijnen.

Bpost gaat ervan uit dat het volume van geadresseerde post tegen 2015 met meer dan 20 procent zal dalen. Tegelijk zouden de kosten van het bedrijf met meer dan 200 miljoen stijgen. "Beide fenomenen samen, zouden zonder tegenmaatregelen een impact hebben van 600 miljoen euro", beklemtoont het bedrijf.

Hoewel er geen gedwongen ontslagen vallen, heeft de omschakeling wel degelijk gevolgen voor de tewerkstelling. Enerzijds neemt de tewerkstelling in de vijf IMC's toe, terwijl anderzijds de activiteit in de lokale sorteercentra sterk afneemt. "Het gaat om een verplaatsing van de activiteit en van de mensen", aldus woordvoerder Piet Van Speybroeck. Verspreid over de vijf IMC's komen er ongeveer 1.300 banen bij.

Over de reorganisatie volgt nog overleg met de vakbonden. Volgens bpost zal daarbij bijzondere aandacht worden besteed aan de begeleiding van de medewerkers van wie het takenpakket zal veranderen of aangepast worden. Het zou daarbij de bedoeling zijn zo veel mogelijk te investeren in duurzame en voltijdse betrekkingen. De woordvoerder van het postbedrijf liet in dat verband verstaan dat op dit moment slechts een 150-tal hulppostbodes deeltijds aan de slag zijn. Ruim 3.000 hulppostbodes werken voltijds.

De vakbonden reageren in ieder geval ongerust op de plannen om de sorteeractiviteiten te herstructureren. Jef De Doncker van het ACOD riep maandag op nationaal actie te voeren in plaats van in de kantoren afzonderlijk. Volgens de vakbondsman ontbreekt er op dit moment namelijk een sociaal plan voor de werknemers. Hoe de actie er zal uitzien en of de andere bonden meedoen, hangt nog af van het overleg. Daarover wordt donderdag meer duidelijkheid verwacht.

De herstructurering, die nodig blijkt om de dalende volumes en stijgende kosten bij bpost te absorberen, wordt geraamd op 200 miljoen euro. De reorganisatie zou worden doorgevoerd zonder gedwongen ontslagen, luidt het. De klant zou er al evenmin last van mogen ondervinden.Concreet bestaat de herstructurering erin dat het sorteren van de brievenpost voor het grootste deel zal gebeuren in een van de grote sorteercentra, met name Antwerpen X, Brussel X, Charleroi X, Gent X en Luik X. Die sorteercentra worden omgedoopt tot industriële mailcentra (IMC). Op termijn zal de post daar regionaal gesorteerd worden op adres, in de volgorde van de rondes van de postbodes. Sorteertaken die nu nog in de lokale distributiecentra plaatsvinden, zullen dus stelselmatig verdwijnen. Bpost gaat ervan uit dat het volume van geadresseerde post tegen 2015 met meer dan 20 procent zal dalen. Tegelijk zouden de kosten van het bedrijf met meer dan 200 miljoen stijgen. "Beide fenomenen samen, zouden zonder tegenmaatregelen een impact hebben van 600 miljoen euro", beklemtoont het bedrijf. Hoewel er geen gedwongen ontslagen vallen, heeft de omschakeling wel degelijk gevolgen voor de tewerkstelling. Enerzijds neemt de tewerkstelling in de vijf IMC's toe, terwijl anderzijds de activiteit in de lokale sorteercentra sterk afneemt. "Het gaat om een verplaatsing van de activiteit en van de mensen", aldus woordvoerder Piet Van Speybroeck. Verspreid over de vijf IMC's komen er ongeveer 1.300 banen bij. Over de reorganisatie volgt nog overleg met de vakbonden. Volgens bpost zal daarbij bijzondere aandacht worden besteed aan de begeleiding van de medewerkers van wie het takenpakket zal veranderen of aangepast worden. Het zou daarbij de bedoeling zijn zo veel mogelijk te investeren in duurzame en voltijdse betrekkingen. De woordvoerder van het postbedrijf liet in dat verband verstaan dat op dit moment slechts een 150-tal hulppostbodes deeltijds aan de slag zijn. Ruim 3.000 hulppostbodes werken voltijds.De vakbonden reageren in ieder geval ongerust op de plannen om de sorteeractiviteiten te herstructureren. Jef De Doncker van het ACOD riep maandag op nationaal actie te voeren in plaats van in de kantoren afzonderlijk. Volgens de vakbondsman ontbreekt er op dit moment namelijk een sociaal plan voor de werknemers. Hoe de actie er zal uitzien en of de andere bonden meedoen, hangt nog af van het overleg. Daarover wordt donderdag meer duidelijkheid verwacht.