Traditionele spaarbanken zoals bpost bank dreigen het de komende jaren lastig te krijgen. Zij leven van de transformatie van kortlopend spaargeld in langlopende beleggingen zoals overheidsobligaties. Maar vandaag is de rente laag en de rentecurve vlak, waardoor de rentemarge tussen de korte en de lange termijn wegsmelt. Onvermijdelijk zullen de rente-inkomsten de komende jaren dalen, en die rente-inkomsten vormen veruit de belangrijkste inkomstenbron.

"Vorig jaar zijn we erin geslaagd onze rentemarge stabiel te houden", vertelt David Moucheron, CEO van bpost bank. "Maar hoe langer de rente op lange termijn laag blijft, hoe moeilijker de situatie wordt." Twee derde van de activa van bpost bank bestaat uit overheidspapier. Telkens die obligaties op vervaldatum komen en herbelegd moeten worden, gebeurt dit tegen een lagere rente en dus een lagere opbrengst. "Na verloop van tijd word je door de realiteit ingehaald", beseft Moucheron. "Elk jaar komt er ongeveer anderhalf miljard euro op vervaldatum (op een totale portefeuille langlopende effecten van 8 miljard euro, nvdr)."

Daarom nam bpost bank de strategische beslissing om haar model aan te passen en een activiteit in woonkredieten te ontwikkelen. Kredieten genereren een betere rentemarge dan staatsbons, maar ze zorgen ook voor een diversificatie van de activa op de balans. "Enerzijds verlichten we de druk op de rentemarge en hopen we de rendabiliteit op peil te houden. Anderzijds verminderen we het concentratierisico op Belgische staatsobligaties", verklaart Moucheron.

Hele levenscyclus

Maar de voornaamste reden om woonleningen aan te bieden is wel degelijk commercieel, beklemtoont Frédéric Jonnart, directeur marketing en sales: "Het is een logische stap in onze commerciële ontwikkeling. We zijn in 1995 begonnen met zicht- en spaarrekeningen, tien jaar later hebben we een gamma beleggingsproducten gelanceerd. Door nu ook hypothecaire kredieten aan te bieden, kunnen we de klanten gedurende hun hele levenscyclus bijstaan. Als een klant ons verliet, was dat een op de drie keren omdat we hem geen hypothecaire lening konden aanbieden."

Tegen eind 2018 moet een kwart van de activa van bpost bank, naar schatting 2,7 miljard euro, uit hypothecair krediet bestaan. "Daarvan zou onze eigen productie naar schatting 40 procent moeten uitmaken. De rest kan komen van andere portefeuilles die we kopen of financieren", aldus Moucheron. Bpost sloot al een financieringsovereenkomst met Elantis, een dochter van Belfius Insurance die hypothecaire kredieten verkoopt via een net van makelaars.

Meer details over het aangepaste businessmodel en de resultaten van bpost bank leest u in Trends van deze week.

Traditionele spaarbanken zoals bpost bank dreigen het de komende jaren lastig te krijgen. Zij leven van de transformatie van kortlopend spaargeld in langlopende beleggingen zoals overheidsobligaties. Maar vandaag is de rente laag en de rentecurve vlak, waardoor de rentemarge tussen de korte en de lange termijn wegsmelt. Onvermijdelijk zullen de rente-inkomsten de komende jaren dalen, en die rente-inkomsten vormen veruit de belangrijkste inkomstenbron."Vorig jaar zijn we erin geslaagd onze rentemarge stabiel te houden", vertelt David Moucheron, CEO van bpost bank. "Maar hoe langer de rente op lange termijn laag blijft, hoe moeilijker de situatie wordt." Twee derde van de activa van bpost bank bestaat uit overheidspapier. Telkens die obligaties op vervaldatum komen en herbelegd moeten worden, gebeurt dit tegen een lagere rente en dus een lagere opbrengst. "Na verloop van tijd word je door de realiteit ingehaald", beseft Moucheron. "Elk jaar komt er ongeveer anderhalf miljard euro op vervaldatum (op een totale portefeuille langlopende effecten van 8 miljard euro, nvdr)."Daarom nam bpost bank de strategische beslissing om haar model aan te passen en een activiteit in woonkredieten te ontwikkelen. Kredieten genereren een betere rentemarge dan staatsbons, maar ze zorgen ook voor een diversificatie van de activa op de balans. "Enerzijds verlichten we de druk op de rentemarge en hopen we de rendabiliteit op peil te houden. Anderzijds verminderen we het concentratierisico op Belgische staatsobligaties", verklaart Moucheron.Maar de voornaamste reden om woonleningen aan te bieden is wel degelijk commercieel, beklemtoont Frédéric Jonnart, directeur marketing en sales: "Het is een logische stap in onze commerciële ontwikkeling. We zijn in 1995 begonnen met zicht- en spaarrekeningen, tien jaar later hebben we een gamma beleggingsproducten gelanceerd. Door nu ook hypothecaire kredieten aan te bieden, kunnen we de klanten gedurende hun hele levenscyclus bijstaan. Als een klant ons verliet, was dat een op de drie keren omdat we hem geen hypothecaire lening konden aanbieden."Tegen eind 2018 moet een kwart van de activa van bpost bank, naar schatting 2,7 miljard euro, uit hypothecair krediet bestaan. "Daarvan zou onze eigen productie naar schatting 40 procent moeten uitmaken. De rest kan komen van andere portefeuilles die we kopen of financieren", aldus Moucheron. Bpost sloot al een financieringsovereenkomst met Elantis, een dochter van Belfius Insurance die hypothecaire kredieten verkoopt via een net van makelaars.Meer details over het aangepaste businessmodel en de resultaten van bpost bank leest u in Trends van deze week.