De bonden gaven voor het eerst de inhoud van het akkoord vrij. Bpost heeft volgens hen beloofd om onmiddellijk 100 voltijdse personeelsleden aan te werven om het werk in 400 zware diensten 'op een aanvaardbaar niveau te brengen'. Bovenop die 100 zouden er tijdelijk nog 900 personeelsleden extra worden aangeworven voor de drukke eindejaarsperiode.

Waar die 1.000 extra mensen vandaan moeten komen, is minder duidelijk. Bpost krijgt nu al veel vacatures niet ingevuld. Volgens Marc De Mulder, voorzitter van VSOA Post, zal bpost meer controle nemen over het rekruteringsproces. Het bedrijf schakelt interimkantoren in voor zijn aanwervingen en wil vermijden dat te veel geschikte kandidaten alsnog elders terechtkomen. Ook zou de directie zwaarder investeren in opleidingen.

Overtuigen

Ook rond het omstreden georoute-systeem zijn afspraken gemaakt. Dat systeem stippelt de rondes van de postbodes uit. Nu zou bpost toegezegd hebben om alle lopende reorganisaties - 'beparingsoefeningen' volgens de bonden - in het systeem op te schorten. Vakbonden en management zullen een nieuw organisatiemodel afspreken.

Verder zou bpost nog bereid zijn om tijdelijke contracten in het retailnetwerk om te zetten in contracten van onbepaalde duur, om uitbestedingsdossiers te heronderhandelen en om snel afspraken te maken over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. 'De directie accepteert het signaal van het personeel en toont respect. De boodschap is goed begrepen. Dat is al een goed uitgangspunt', zegt Jean-Pierre Nyns, secretaris van de socialistische vakbond ACOD.

Een hele boterham dus, maar voor Nyns nog 'absoluut niet voldoende'. 'Er zal nog hard gewerkt moeten worden', zegt hij. In afwachting moeten de bonden wel hun achterban zien te overtuigen van het akkoord. Dat het moeilijk wordt, bewijst het feit dat in Wallonië her en der nog militanten weigeren het werk te hernemen. 'We zullen die mensen moeten overtuigen. Ik hoop dat ze de moeite zullen doen om te luisteren', aldus Nyns.

De bonden gaven voor het eerst de inhoud van het akkoord vrij. Bpost heeft volgens hen beloofd om onmiddellijk 100 voltijdse personeelsleden aan te werven om het werk in 400 zware diensten 'op een aanvaardbaar niveau te brengen'. Bovenop die 100 zouden er tijdelijk nog 900 personeelsleden extra worden aangeworven voor de drukke eindejaarsperiode.Waar die 1.000 extra mensen vandaan moeten komen, is minder duidelijk. Bpost krijgt nu al veel vacatures niet ingevuld. Volgens Marc De Mulder, voorzitter van VSOA Post, zal bpost meer controle nemen over het rekruteringsproces. Het bedrijf schakelt interimkantoren in voor zijn aanwervingen en wil vermijden dat te veel geschikte kandidaten alsnog elders terechtkomen. Ook zou de directie zwaarder investeren in opleidingen.Ook rond het omstreden georoute-systeem zijn afspraken gemaakt. Dat systeem stippelt de rondes van de postbodes uit. Nu zou bpost toegezegd hebben om alle lopende reorganisaties - 'beparingsoefeningen' volgens de bonden - in het systeem op te schorten. Vakbonden en management zullen een nieuw organisatiemodel afspreken.Verder zou bpost nog bereid zijn om tijdelijke contracten in het retailnetwerk om te zetten in contracten van onbepaalde duur, om uitbestedingsdossiers te heronderhandelen en om snel afspraken te maken over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. 'De directie accepteert het signaal van het personeel en toont respect. De boodschap is goed begrepen. Dat is al een goed uitgangspunt', zegt Jean-Pierre Nyns, secretaris van de socialistische vakbond ACOD.Een hele boterham dus, maar voor Nyns nog 'absoluut niet voldoende'. 'Er zal nog hard gewerkt moeten worden', zegt hij. In afwachting moeten de bonden wel hun achterban zien te overtuigen van het akkoord. Dat het moeilijk wordt, bewijst het feit dat in Wallonië her en der nog militanten weigeren het werk te hernemen. 'We zullen die mensen moeten overtuigen. Ik hoop dat ze de moeite zullen doen om te luisteren', aldus Nyns.