In de initiële aankondiging was sprake van 410 banen die tegen 2020 gefaseerd geschrapt zouden worden. Enkele maanden terug was dit cijfer al eens verlaagd tot 366. Directie en vakbonden hebben inmiddels een voorakkoord bereikt over een sociaal plan voor deze herstructurering.

In een mededeling stelt de directie dat het jobverlies kon worden beperkt door enkele uitbestede activiteiten terug zelf te gaan uitvoeren en ook door uitbreiding van het aantal ondersteunende activiteiten voor andere Bosch-vestigingen. Volgens vakbondsman Georges Jacquemin (ACV) gaat het onder meer over de stamperij waar onderdelen uit metalen platen 'gestampt' worden. Deze gaat ook onderdelen fabriceren voor andere fabrieken.

SWT-regeling

De directie beklemtoont dat er tot eind 2020 geen sprake is van gedwongen ontslagen. Met de vakbonden werd een voorakkoord bereikt over financiële vergoedingen voor vrijwillig vertrek en een SWT-regeling (het vroegere brugpensioen).

Bij de federale overheidsdienst Tewerkstelling en Arbeid zal een aanvraag worden ingediend om de leeftijd om in aanmerking te komen voor SWT van 55 te verlagen tot 53 jaar. Momenteel komen 89 werknemers in aanmerking voor SWT vanaf 55 jaar. Mits verlaging van de leeftijd tot 53 jaar is dat het geval voor nog eens 76 personen. Begin juni zal het voorakkoord worden gefinaliseerd en aan de werknemers voorgelegd.

"Bosch valt nog onder de oude SWT-regeling omdat de herstructurering werd aangekondigd voor 9 oktober 2014. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de verlaging van 55 tot 53 jaar is echter dat 20 procent van de werknemers binnen de 2 jaar nadat het sociaal plan in werking treedt het bedrijf verlaat. In geval van Bosch gaat het om meer dan 200 werknemers die korteling zullen moeten aangeven dat ze ingaan op de financiële regeling die we hebben uitgedokterd voor vrijwillig vertrek. Pas als er tegen 2020 blijkt dat er onvoldoende mensen het bedrijf verlaten hebben zal er moeten gepraat worden over een regeling voor gedwongen ontslagen", aldus Jacquemin. (Belga/NS)

In de initiële aankondiging was sprake van 410 banen die tegen 2020 gefaseerd geschrapt zouden worden. Enkele maanden terug was dit cijfer al eens verlaagd tot 366. Directie en vakbonden hebben inmiddels een voorakkoord bereikt over een sociaal plan voor deze herstructurering. In een mededeling stelt de directie dat het jobverlies kon worden beperkt door enkele uitbestede activiteiten terug zelf te gaan uitvoeren en ook door uitbreiding van het aantal ondersteunende activiteiten voor andere Bosch-vestigingen. Volgens vakbondsman Georges Jacquemin (ACV) gaat het onder meer over de stamperij waar onderdelen uit metalen platen 'gestampt' worden. Deze gaat ook onderdelen fabriceren voor andere fabrieken. De directie beklemtoont dat er tot eind 2020 geen sprake is van gedwongen ontslagen. Met de vakbonden werd een voorakkoord bereikt over financiële vergoedingen voor vrijwillig vertrek en een SWT-regeling (het vroegere brugpensioen). Bij de federale overheidsdienst Tewerkstelling en Arbeid zal een aanvraag worden ingediend om de leeftijd om in aanmerking te komen voor SWT van 55 te verlagen tot 53 jaar. Momenteel komen 89 werknemers in aanmerking voor SWT vanaf 55 jaar. Mits verlaging van de leeftijd tot 53 jaar is dat het geval voor nog eens 76 personen. Begin juni zal het voorakkoord worden gefinaliseerd en aan de werknemers voorgelegd."Bosch valt nog onder de oude SWT-regeling omdat de herstructurering werd aangekondigd voor 9 oktober 2014. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de verlaging van 55 tot 53 jaar is echter dat 20 procent van de werknemers binnen de 2 jaar nadat het sociaal plan in werking treedt het bedrijf verlaat. In geval van Bosch gaat het om meer dan 200 werknemers die korteling zullen moeten aangeven dat ze ingaan op de financiële regeling die we hebben uitgedokterd voor vrijwillig vertrek. Pas als er tegen 2020 blijkt dat er onvoldoende mensen het bedrijf verlaten hebben zal er moeten gepraat worden over een regeling voor gedwongen ontslagen", aldus Jacquemin. (Belga/NS)