Directie en vakbonden legden vorige week woensdag de laatste hand aan een protocolakkoord voor de herstructurering die een jaar geleden werd aangekondigd.

Aan de FOD Tewerkstelling en Arbeid werd gevraagd om de leeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) te verlagen van 55 naar 53 jaar. Dat kan omdat de herstructurering werd aangekondigd voor de reglementering over de opvolger van het brugpensioen begin oktober 2014 verstrengd werd.

Resultaat: als alles volgens plan verloopt mag 20 procent van de werknemers tegen eind 2017 met brugpensioen. De regeling geldt voor 238 personeelsleden. Tussen 2018 en 2020 kunnen nog eens zeventig werknemers op vrijwillige basis vertrekken met een premie. Tot eind oktober kunnen gegadigden zich inschrijven in het sociaal plan.

Voor brugpensioen vanaf 53 jaar is goedkeuring van twintig procent van het personeel vereist. Anders wordt de leeftijd opgetrokken tot 55 jaar.

Minister van Werk Peeters wil zich nog niet uitspreken over de regeling. 'Ook de brugpensioencommissie moet haar advies geven', luidt zij reactie in de Tijd. 'Finaal beslis ik op basis van de adviezen en de geldende regels voor werkloosheid met bedrijfstoeslag.'

Op 3 september krijgen de werknemers meer uitleg van de directie.

Directie en vakbonden legden vorige week woensdag de laatste hand aan een protocolakkoord voor de herstructurering die een jaar geleden werd aangekondigd. Aan de FOD Tewerkstelling en Arbeid werd gevraagd om de leeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (swt) te verlagen van 55 naar 53 jaar. Dat kan omdat de herstructurering werd aangekondigd voor de reglementering over de opvolger van het brugpensioen begin oktober 2014 verstrengd werd. Resultaat: als alles volgens plan verloopt mag 20 procent van de werknemers tegen eind 2017 met brugpensioen. De regeling geldt voor 238 personeelsleden. Tussen 2018 en 2020 kunnen nog eens zeventig werknemers op vrijwillige basis vertrekken met een premie. Tot eind oktober kunnen gegadigden zich inschrijven in het sociaal plan. Voor brugpensioen vanaf 53 jaar is goedkeuring van twintig procent van het personeel vereist. Anders wordt de leeftijd opgetrokken tot 55 jaar.Minister van Werk Peeters wil zich nog niet uitspreken over de regeling. 'Ook de brugpensioencommissie moet haar advies geven', luidt zij reactie in de Tijd. 'Finaal beslis ik op basis van de adviezen en de geldende regels voor werkloosheid met bedrijfstoeslag.' Op 3 september krijgen de werknemers meer uitleg van de directie.