De grootste bank van het land werkt al een tijd aan een herstructureringsplan dat 200 miljoen euro besparingen moet opleveren. De verhouding kosten/inkomsten van de bank bedraagt 71 procent en dat is hoog in vergelijking met de concurrentie. BNP

Paribas Fortis wil die ratio tegen 2014 terugbrengen tot 65 procent.
Eind vorige week bereikte de bank een akkoord met de twee grootste vakbonden LBC en BBTK over een aanpassing van het loonbeleid. De liberale vakbond ACLVB weigerde te tekenen, maar twee handtekeningen volstaan om een nieuwe cao in te voeren.

Het loonakkoord voorziet onder meer in een vermindering van het vaste loon van alle personeels- en directieleden met 3 procent. Dat deel houdt een besparing van 45 tot 50 miljoen euro in, zegt personeelsdirecteur Bert Van Rompaey. Nog eens 20 miljoen euro wordt gerealiseerd door een afslanking op managementniveau.
"Je kunt op verschillende manieren besparen", zegt Van Rompaey, "door jobs te schrappen of activiteiten uit te besteden bijvoorbeeld.

BNP Paribas Fortis heeft ervoor gekozen de tewerkstelling en de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden, met het oog op de tevredenheid van klanten en werknemers. Dat realiseren we door van iedereen een kleine inspanning te vragen."
Ter compensatie van het loonverlies worden ook maatregelen genomen om de koopkracht van het personeel op peil te houden. Zo wordt het mogelijk de dertiende maand in maandelijkse uitkeringen op te nemen, en ook de variabele verloning wordt hervormd.

"Tot hiertoe was de variabele verloning volledig verbonden aan resultaten op korte termijn", vertelt Van Rompaey. "Maar de financiële crisis heeft aangetoond dat dit niet de goede weg is. Nu hebben we het variabele loon afhankelijker gemaakt van de duurzaamheid van de winst en de tevredenheid van klanten en medewerkers. Op die manier wordt de variabele verloning transparanter en stabieler, iets wat de medewerkers op basis van hun individuele prestaties zelf meer in de hand hebben."

Het akkoord bij BNP Paribas is vrij uniek. In de eerste plaats omdat het personeel instemt met een loonsvermindering. En in de tweede plaats door de originele aanpak van de besparingsoperatie. Door iedereen te laten inleveren, kan de bank werkzekerheid tot 2016 garanderen. "Als mensen niet zeker zijn van hun job, is het moeilijk om hen tot grote prestaties aan te zetten", vindt Van Rompaey. (P.C.)

De grootste bank van het land werkt al een tijd aan een herstructureringsplan dat 200 miljoen euro besparingen moet opleveren. De verhouding kosten/inkomsten van de bank bedraagt 71 procent en dat is hoog in vergelijking met de concurrentie. BNPParibas Fortis wil die ratio tegen 2014 terugbrengen tot 65 procent. Eind vorige week bereikte de bank een akkoord met de twee grootste vakbonden LBC en BBTK over een aanpassing van het loonbeleid. De liberale vakbond ACLVB weigerde te tekenen, maar twee handtekeningen volstaan om een nieuwe cao in te voeren. Het loonakkoord voorziet onder meer in een vermindering van het vaste loon van alle personeels- en directieleden met 3 procent. Dat deel houdt een besparing van 45 tot 50 miljoen euro in, zegt personeelsdirecteur Bert Van Rompaey. Nog eens 20 miljoen euro wordt gerealiseerd door een afslanking op managementniveau. "Je kunt op verschillende manieren besparen", zegt Van Rompaey, "door jobs te schrappen of activiteiten uit te besteden bijvoorbeeld.BNP Paribas Fortis heeft ervoor gekozen de tewerkstelling en de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden, met het oog op de tevredenheid van klanten en werknemers. Dat realiseren we door van iedereen een kleine inspanning te vragen." Ter compensatie van het loonverlies worden ook maatregelen genomen om de koopkracht van het personeel op peil te houden. Zo wordt het mogelijk de dertiende maand in maandelijkse uitkeringen op te nemen, en ook de variabele verloning wordt hervormd. "Tot hiertoe was de variabele verloning volledig verbonden aan resultaten op korte termijn", vertelt Van Rompaey. "Maar de financiële crisis heeft aangetoond dat dit niet de goede weg is. Nu hebben we het variabele loon afhankelijker gemaakt van de duurzaamheid van de winst en de tevredenheid van klanten en medewerkers. Op die manier wordt de variabele verloning transparanter en stabieler, iets wat de medewerkers op basis van hun individuele prestaties zelf meer in de hand hebben." Het akkoord bij BNP Paribas is vrij uniek. In de eerste plaats omdat het personeel instemt met een loonsvermindering. En in de tweede plaats door de originele aanpak van de besparingsoperatie. Door iedereen te laten inleveren, kan de bank werkzekerheid tot 2016 garanderen. "Als mensen niet zeker zijn van hun job, is het moeilijk om hen tot grote prestaties aan te zetten", vindt Van Rompaey. (P.C.)