BNP Paribas Fortis heeft in 2016 een nettowinst gerealiseerd van 1,73 miljard euro. Dat is een stijging met 7,4 procent tegenover 2015, blijkt uit de jaarresultaten.

De cijfers bevatten behalve de Belgische bankactiviteiten ook resultaten over de activiteiten in Luxemburg, Turkije en het vorig jaar overgenomen leasingebdrijf Arval.

Wat de bankactiviteiten in België betreft, nam het aantal leningen aan retailbankingklanten met 4,7 procent toe tot 96 miljard euro. De deposito's stegen 5,8 procent tot 116 miljard euro. De bank heeft die toename nodig om de lage rente te counteren. De voorbije jaren vroeg een groot aantal klanten namelijk een herziening van het woonkrediet, waardoor de rente-inkomsten daalden.

Buiten België stegen de inkomsten met 5 procent, vooral door een sterke groei van zowel kredieten als deposito's in Turkije. Maar tegelijk stegen ook de kosten buiten België met 4,5 procent door de verdere ontwikkeling van de activiteiten, opnieuw vooral in Turkije.

Net als vorig jaar keert BNP Paribas Fortis - bijna volledig in handen van de Franse bankreus BNP Paribas - geen dividend uit.

Topman Max Jadot verwees in dat verband naar de investeringen die zijn gedaan, onder meer door Arval over te nemen van de moedermaatschappij. "Onze solvabiliteit ligt op 12,5 procent, hetzelfde als vorig jaar. We reiken geen dividend uit om die ratio te kunnen behouden".

Met Arval is BNP Paribas Fortis ook minder afhankelijk van de renteomgeving en kan het zijn risicoprofiel diversifiëren. Ook digitalisering wordt alsmaar belangrijker voor de bank. Momenteel gebeurt 20 procent van de verkoop (bankkaarten, sparen- en beleggen, kredieten, verzekeringen,...) digitaal, tegen 2020 wil men dat laten toenemen tot de helft.

"Maar dat betekent dat nog altijd de helft van de verkoop via menselijk contact zal gebeuren, we blijven geloven in een sterke menselijke aanwezigheid", beklemtoonde Jadot. Eind vorig jaar stelde BNP Paribas Fortis 13.925 mensen tewerk, zo'n 600 minder dan in 2015.

De bank blijft ook in de toekomst aanwerven, maar het ritme vertraagt, aldus Jadot.

BNP Paribas Fortis heeft in 2016 een nettowinst gerealiseerd van 1,73 miljard euro. Dat is een stijging met 7,4 procent tegenover 2015, blijkt uit de jaarresultaten. De cijfers bevatten behalve de Belgische bankactiviteiten ook resultaten over de activiteiten in Luxemburg, Turkije en het vorig jaar overgenomen leasingebdrijf Arval. Wat de bankactiviteiten in België betreft, nam het aantal leningen aan retailbankingklanten met 4,7 procent toe tot 96 miljard euro. De deposito's stegen 5,8 procent tot 116 miljard euro. De bank heeft die toename nodig om de lage rente te counteren. De voorbije jaren vroeg een groot aantal klanten namelijk een herziening van het woonkrediet, waardoor de rente-inkomsten daalden.Buiten België stegen de inkomsten met 5 procent, vooral door een sterke groei van zowel kredieten als deposito's in Turkije. Maar tegelijk stegen ook de kosten buiten België met 4,5 procent door de verdere ontwikkeling van de activiteiten, opnieuw vooral in Turkije.Net als vorig jaar keert BNP Paribas Fortis - bijna volledig in handen van de Franse bankreus BNP Paribas - geen dividend uit. Topman Max Jadot verwees in dat verband naar de investeringen die zijn gedaan, onder meer door Arval over te nemen van de moedermaatschappij. "Onze solvabiliteit ligt op 12,5 procent, hetzelfde als vorig jaar. We reiken geen dividend uit om die ratio te kunnen behouden".Met Arval is BNP Paribas Fortis ook minder afhankelijk van de renteomgeving en kan het zijn risicoprofiel diversifiëren. Ook digitalisering wordt alsmaar belangrijker voor de bank. Momenteel gebeurt 20 procent van de verkoop (bankkaarten, sparen- en beleggen, kredieten, verzekeringen,...) digitaal, tegen 2020 wil men dat laten toenemen tot de helft. "Maar dat betekent dat nog altijd de helft van de verkoop via menselijk contact zal gebeuren, we blijven geloven in een sterke menselijke aanwezigheid", beklemtoonde Jadot. Eind vorig jaar stelde BNP Paribas Fortis 13.925 mensen tewerk, zo'n 600 minder dan in 2015. De bank blijft ook in de toekomst aanwerven, maar het ritme vertraagt, aldus Jadot.