Volgens De Tijd en L'Echo zou de kostenvermindering vooral moeten gebeuren door een grondige herziening van het verloningsbeleid bij de groep. Aan het behoud van de werkgelegenheid wordt volgens de kranten niet geraakt.

In ruil vraagt de directie wel "een collectieve inspanning" van de 18.500 personeelsleden. Die inspanning zou er in de eerste plaats in bestaan het loonbeleid van Fortis te harmoniseren met dat van de Franse moedergroep BNP Paribas. Het komt er onder meer op neer klantentevredenheid te hanteren als een van de criteria bij het berekenen van de variabele verloning. Het huidige loonbeleid is in belangrijke mate nog prestatiegebonden.

Door de grondige aanpassing wil BNP Paribas Fortis zijn kostenstructuur concurrentiëler maken ten opzichte van zijn concurrenten in de Belgische markt. De groep zou qua kostenefficiëntie de laagste score behalen bij de vier grootbanken.
Concrete onderhandelingen met de vakbonden zijn nog niet opgestart.

Volgens De Tijd en L'Echo zou de kostenvermindering vooral moeten gebeuren door een grondige herziening van het verloningsbeleid bij de groep. Aan het behoud van de werkgelegenheid wordt volgens de kranten niet geraakt. In ruil vraagt de directie wel "een collectieve inspanning" van de 18.500 personeelsleden. Die inspanning zou er in de eerste plaats in bestaan het loonbeleid van Fortis te harmoniseren met dat van de Franse moedergroep BNP Paribas. Het komt er onder meer op neer klantentevredenheid te hanteren als een van de criteria bij het berekenen van de variabele verloning. Het huidige loonbeleid is in belangrijke mate nog prestatiegebonden. Door de grondige aanpassing wil BNP Paribas Fortis zijn kostenstructuur concurrentiëler maken ten opzichte van zijn concurrenten in de Belgische markt. De groep zou qua kostenefficiëntie de laagste score behalen bij de vier grootbanken. Concrete onderhandelingen met de vakbonden zijn nog niet opgestart.