De Duitse luxeautoproducent BMW verwacht dat 2012 een recordjaar wordt. En toch bereikte BMW een verregaand akkoord met de vakbonden voor het geval de vraag ineenstort.

Zelfs wanneer de verkoop met 30 procent zou terugvallen, zou BMW geen verliezen maken, noch werknemers moeten ontslaan. Maar van de werknemers wordt wel een grotere flexibiliteit verwacht.

Kortweg komt het erop neer dat ze veel uren werken als de vraag hoog is, en minder bij laagconjunctuur. Volgens het nieuwe akkoord worden opgespaarde overuren aan het einde van het jaar niet langer uitbetaald. Ze worden nu overgezet naar het volgende jaar, voor het geval van de productie daalt. Daarnaast snoeit BMW in een premie die de werknemers kregen in goede jaren.

Ten slotte kan een fabriek zelfs vijf weken sluiten. De werknemers moeten dan verplicht vakantie nemen. In ruil voor de verregaande flexibiliteit wil BMW tot 3000 nieuwe werknemers aanwerven. (W.R.)

De Duitse luxeautoproducent BMW verwacht dat 2012 een recordjaar wordt. En toch bereikte BMW een verregaand akkoord met de vakbonden voor het geval de vraag ineenstort.Zelfs wanneer de verkoop met 30 procent zou terugvallen, zou BMW geen verliezen maken, noch werknemers moeten ontslaan. Maar van de werknemers wordt wel een grotere flexibiliteit verwacht.Kortweg komt het erop neer dat ze veel uren werken als de vraag hoog is, en minder bij laagconjunctuur. Volgens het nieuwe akkoord worden opgespaarde overuren aan het einde van het jaar niet langer uitbetaald. Ze worden nu overgezet naar het volgende jaar, voor het geval van de productie daalt. Daarnaast snoeit BMW in een premie die de werknemers kregen in goede jaren. Ten slotte kan een fabriek zelfs vijf weken sluiten. De werknemers moeten dan verplicht vakantie nemen. In ruil voor de verregaande flexibiliteit wil BMW tot 3000 nieuwe werknemers aanwerven. (W.R.)