De bijna 500.000 werknemers komen neer op 192.338 "budgettaire eenheden", aangezien de werknemers slechts een beperkt aantal dagen werkloos waren.

Ook tegenover december 2020 steeg het aantal tijdelijk werklozen. Toen ging het nog om 367.294 mensen.

Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die een uitkering kregen steeg eveneens op jaarbasis, met 10,8 procent tot 366.205. De stijging is het grootst in Vlaanderen (+14,6 procent), gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+9,7 procent) en Wallonië (+7,6 procent).

Het aantal volledig werklozen steeg in alle leeftijdsgroepen, met de grootste stijging bij de 25- tot 49-jarigen (+12,3 procent, +22.882 eenheden). Bij jongeren onder de 25 jaar gaat het om een stijging met 8,8 procent (+2.235 eenheden), bij de 50- tot 59-jarigen met 7,8 procent (+5.699 eenheden) en bij de 60-plussers steeg het aantal werklozen met 10,5 procent (+4.828 eenheden).

De bijna 500.000 werknemers komen neer op 192.338 "budgettaire eenheden", aangezien de werknemers slechts een beperkt aantal dagen werkloos waren. Ook tegenover december 2020 steeg het aantal tijdelijk werklozen. Toen ging het nog om 367.294 mensen. Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die een uitkering kregen steeg eveneens op jaarbasis, met 10,8 procent tot 366.205. De stijging is het grootst in Vlaanderen (+14,6 procent), gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+9,7 procent) en Wallonië (+7,6 procent). Het aantal volledig werklozen steeg in alle leeftijdsgroepen, met de grootste stijging bij de 25- tot 49-jarigen (+12,3 procent, +22.882 eenheden). Bij jongeren onder de 25 jaar gaat het om een stijging met 8,8 procent (+2.235 eenheden), bij de 50- tot 59-jarigen met 7,8 procent (+5.699 eenheden) en bij de 60-plussers steeg het aantal werklozen met 10,5 procent (+4.828 eenheden).