Er is een tekort aan vrouwen die over de vereiste competenties beschikken. Dat argument waarmee mannelijke bestuurders in het verleden weleens schermden om te verdedigen waarom er zo weinig vrouwen in raden van bestuur zetelden, houdt geen steek.
...