...

BERNARD THUYSBAERT. "Wij zijn tegen de discriminatie van aandeelhouders in beursgenoteerde bedrijven. Verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen zijn ook langetermijninvesteerders, maar zij kunnen geen aandelen op naam aanhouden en dus geen dubbel stemrecht krijgen. Ze laten die beheren door derden."Wij hebben niets tegen referentie-aandeelhouders die willen werken op de lange termijn, maar dat kan ook zonder dubbel stemrecht. Dat bewijzen Solvay en AB InBev, waar de families toch ook een stevige greep op het beleid hebben. Een bestuurder van de bierproducent verklaarde ooit op een Deminor-seminarie dat zijn investeerders dat gewoon niet zouden aanvaarden."THUYSBAERT. "Het wordt minder aantrekkelijk voor investeerders. Ik verwacht dat Bekaerts institutionele aandeelhouders het verzet zullen mobiliseren. De familie heeft evenwel maar twee derde van de stemmen nodig. Dat is weinig, omdat de meeste aandeelhouders niet stemmen. Internationale organisaties die beursindexen samenstellen, overwegen zelfs ondernemingen met dat soort constructies te weren uit de lijst. Dat wil Bekaert toch niet?"THUYSBAERT. "Neen. Wij waren voor de aanpassing van de vennootschapswetgeving die aandeelhouders een ruime autonomie gaf om het bestuur te organiseren. Deminor hielp daar al ettelijke familiebedrijven mee, bijvoorbeeld met het oog op de opvolging. Dat moest vroeger soms met ingewikkelde constructies gebeuren.