Benoît Gilson schuift door van directeur Strategie van Infrabel naar CEO. De aanstelling is het gevolg van het vertrek van Luc Lallemand naar SNCF Réseau, de Franse spoornetbeheerder, in februari. De raad van bestuur van Infrabel had Anne Billiau, verantwoordelijk voor het verkeer, aangesteld als CEO ad interim in afwachting van de benoeming door de ministerraad van een vervanger van Lallemand. Billiau had onlangs te kennen gegeven haar functie ten laatste op 31 juli te willen neerleggen.

Gilson zal zijn functie in volle bevoegdheid invullen tot de aanstelling van een nieuwe regering. Dan zal hij de functie ad interim uitoefenen tot de volgende regering een CEO voor de volle termijn van zes jaar aanstelt.

Minister Bellot wijst erop dat de regering Benoît Gilson heeft gekozen na een selectie door een zeer ervaren rekruteringsbureau. 'Mijnheer Gison heeft een zeer goede kennis van de Belgische spoorsector en is op de hoogte van de uitdagingen voor het Belgische spoor in de komende jaren. Hij werkt reeds lange tijd in de spoorwegsector en beschikt over de vaardigheden die essentieel zijn voor een goed beheer van de onderneming die verantwoordelijk is voor de spoorweginfrastructuur in ons land', aldus de minister.

Minister Bellot dankte ook Anne Billiau voor de manier waarop ze de onderneming ad interim heeft geleid in de moeilijke maanden van de coronacrisis, en haar voorganger Luc Lallemand voor het geleverde werk bij Infrabel sinds 2005. 'Zijn vertrek om SNCF Réseau te leiden is een evidente erkenning voor wat hij gepresteerd heeft bij Infrabel', aldus de federale minister van Mobiliteit.

Benoît Gilson schuift door van directeur Strategie van Infrabel naar CEO. De aanstelling is het gevolg van het vertrek van Luc Lallemand naar SNCF Réseau, de Franse spoornetbeheerder, in februari. De raad van bestuur van Infrabel had Anne Billiau, verantwoordelijk voor het verkeer, aangesteld als CEO ad interim in afwachting van de benoeming door de ministerraad van een vervanger van Lallemand. Billiau had onlangs te kennen gegeven haar functie ten laatste op 31 juli te willen neerleggen. Gilson zal zijn functie in volle bevoegdheid invullen tot de aanstelling van een nieuwe regering. Dan zal hij de functie ad interim uitoefenen tot de volgende regering een CEO voor de volle termijn van zes jaar aanstelt. Minister Bellot wijst erop dat de regering Benoît Gilson heeft gekozen na een selectie door een zeer ervaren rekruteringsbureau. 'Mijnheer Gison heeft een zeer goede kennis van de Belgische spoorsector en is op de hoogte van de uitdagingen voor het Belgische spoor in de komende jaren. Hij werkt reeds lange tijd in de spoorwegsector en beschikt over de vaardigheden die essentieel zijn voor een goed beheer van de onderneming die verantwoordelijk is voor de spoorweginfrastructuur in ons land', aldus de minister. Minister Bellot dankte ook Anne Billiau voor de manier waarop ze de onderneming ad interim heeft geleid in de moeilijke maanden van de coronacrisis, en haar voorganger Luc Lallemand voor het geleverde werk bij Infrabel sinds 2005. 'Zijn vertrek om SNCF Réseau te leiden is een evidente erkenning voor wat hij gepresteerd heeft bij Infrabel', aldus de federale minister van Mobiliteit.