Eind vorig jaar zat Belgocontrol nog op een berg cash van 36 miljoen euro. Maar vanaf 2014 is de onderneming volgens gedelegeerd bestuurder Jean-Claude Tintin blut.

Jean-Claude Tintin (PS), de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol, en Charles-Louis d'Arenberg (Open VLD), de voorzitter van de raad van bestuur, herhaalden hun bekommernis over de toekomst van het bedrijf bij de voorstelling van de jaarresultaten. De onderneming die de luchtverkeersgeleiding in het Belgische luchtruim controleert, wordt al jaren niet vergoed voor haar diensten.

In 2012 werd op die manier een bedrag van 28,3 miljoen euro niet betaald. Op de gewestelijke luchthavens liep Belgocontrol vorig jaar 17,4 miljoen euro mis. De federale regering, de voogdijoverheid van Belgocontrol, heeft dat probleem niet opgelost. "Ik begrijp niet waarom de regering niet naar ons luistert", zucht Tintin. "Dat ergert me. Je kunt stellen dat men de toestand laat verrotten." De activiteiten uit overvliegende toestellen - de zogenoemde en route - is wel winstgevend: het leverde de onderneming vorig jaar 13,6 miljoen euro winst op.

Belgocontrol leed vorig jaar een nettoverlies van 13,06 miljoen euro. Het overgedragen verlies is daarmee opgelopen tot 52,4 miljoen euro. Toch is het deficit in het voorbije boekjaar gedaald. En het resultaat had nog beter kunnen zijn zonder de aangelegde voorziening van 6,2 miljoen euro. Die is aangelegd voor een verwachte inkomstendaling door de afname van het aantal vliegbewegingen in 2013 en 2014, terwijl initieel een stijging van het aantal bewegingen was verwacht.

De aanhoudende verliescijfers zullen ook opnieuw tot onderhandelingen over besparingen met de werknemers voeren. "We willen een rationalisatieplan met de sociale partners afsluiten", meldt Tintin in het nieuwe jaarverslag. Dat heeft merkwaardig genoeg als titel: 'Opdracht volbracht!', ondanks de verliescijfers. Want Belgocontrol meldt dat het de opdrachten in het beheersplan van de voogdijoverheid heeft uitgevoerd.

Eind vorig jaar zat Belgocontrol nog op een berg cash van 36 miljoen euro. Maar vanaf 2014 is de onderneming volgens gedelegeerd bestuurder Jean-Claude Tintin blut.Jean-Claude Tintin (PS), de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol, en Charles-Louis d'Arenberg (Open VLD), de voorzitter van de raad van bestuur, herhaalden hun bekommernis over de toekomst van het bedrijf bij de voorstelling van de jaarresultaten. De onderneming die de luchtverkeersgeleiding in het Belgische luchtruim controleert, wordt al jaren niet vergoed voor haar diensten. In 2012 werd op die manier een bedrag van 28,3 miljoen euro niet betaald. Op de gewestelijke luchthavens liep Belgocontrol vorig jaar 17,4 miljoen euro mis. De federale regering, de voogdijoverheid van Belgocontrol, heeft dat probleem niet opgelost. "Ik begrijp niet waarom de regering niet naar ons luistert", zucht Tintin. "Dat ergert me. Je kunt stellen dat men de toestand laat verrotten." De activiteiten uit overvliegende toestellen - de zogenoemde en route - is wel winstgevend: het leverde de onderneming vorig jaar 13,6 miljoen euro winst op. Belgocontrol leed vorig jaar een nettoverlies van 13,06 miljoen euro. Het overgedragen verlies is daarmee opgelopen tot 52,4 miljoen euro. Toch is het deficit in het voorbije boekjaar gedaald. En het resultaat had nog beter kunnen zijn zonder de aangelegde voorziening van 6,2 miljoen euro. Die is aangelegd voor een verwachte inkomstendaling door de afname van het aantal vliegbewegingen in 2013 en 2014, terwijl initieel een stijging van het aantal bewegingen was verwacht. De aanhoudende verliescijfers zullen ook opnieuw tot onderhandelingen over besparingen met de werknemers voeren. "We willen een rationalisatieplan met de sociale partners afsluiten", meldt Tintin in het nieuwe jaarverslag. Dat heeft merkwaardig genoeg als titel: 'Opdracht volbracht!', ondanks de verliescijfers. Want Belgocontrol meldt dat het de opdrachten in het beheersplan van de voogdijoverheid heeft uitgevoerd.