Van de 751 werkgevers die ManpowerGroup eind januari heeft bevraagd, is slechts 4% van plan om medewerkers aan te werven tijdens de periode tot eind juni. De grote meerderheid of 93% houdt zijn loonmassa status quo terwijl 3% zijn personeelsbestand zou inkrimpen.

Dat betekent dat de tewerkstelling gas terugneemt vergeleken met de eerste drie maanden van het jaar. Het is tegelijk een belangrijke daling (min 6 procentpunten) in vergelijking met vorig kwartaal en een daling met 1 procentpunt ten opzichte van hetzelfde kwartaal 2016.

Drie gewesten

"Het optimisme van de Belgische werkgevers vorig kwartaal kreeg toch wel een deuk en de tewerkstellingskansen voor het komende kwartaal zullen afnemen", bevestigt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. "Het ziet ernaar uit dat de werkgevers tevreden zijn met hun huidige personeelsbestand. Ondanks het feit dat veel werkgevers gas terugnemen, blijft de rekruteringsmarkt positief en zijn onze enquêteresultaten niet van dien aard dat we het vertrouwen voor de komende maanden mogen verliezen."

De verwachtingen voor de komende drie maanden verschillen opvallend tussen de drie gewesten: matig positief in Vlaanderen (+2), onzeker in Brussel (+0) en licht negatief in Wallonië (-2).

Positieve en negatieve sectoren

De werkgevers uit zes van de tien bevraagde sectoren voorspellen dat ze in het tweede kwartaal 2017 mensen zullen aanwerven. Het meest hoopvolle tewerkstellingsklimaat voorspellen de sectoren Elektriciteit, Gas en Water (+7) en Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten (+6).

Na een moeilijke periode herwinnen de werkgevers uit de Horeca hun dynamiek (+3, een stijging met 4 procentpunten). Ook positieve vooruitzichten, zij het meer bescheiden (+2), in drie sectoren: Bouw, Groot- en Kleinhandel en Transport, logistiek en communicatie.

In de sector Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/ maatschappelijke dienstverlening en de sector de Winning van Delfstoffen vindt stilstand (+0) plaats.

De werkgevers zijn van plan om medewerkers te ontslaan in de Maakindustrie (-3) en in de Landbouw/jacht/bosbouw en visserij (-8).

Van de 751 werkgevers die ManpowerGroup eind januari heeft bevraagd, is slechts 4% van plan om medewerkers aan te werven tijdens de periode tot eind juni. De grote meerderheid of 93% houdt zijn loonmassa status quo terwijl 3% zijn personeelsbestand zou inkrimpen. Dat betekent dat de tewerkstelling gas terugneemt vergeleken met de eerste drie maanden van het jaar. Het is tegelijk een belangrijke daling (min 6 procentpunten) in vergelijking met vorig kwartaal en een daling met 1 procentpunt ten opzichte van hetzelfde kwartaal 2016."Het optimisme van de Belgische werkgevers vorig kwartaal kreeg toch wel een deuk en de tewerkstellingskansen voor het komende kwartaal zullen afnemen", bevestigt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux. "Het ziet ernaar uit dat de werkgevers tevreden zijn met hun huidige personeelsbestand. Ondanks het feit dat veel werkgevers gas terugnemen, blijft de rekruteringsmarkt positief en zijn onze enquêteresultaten niet van dien aard dat we het vertrouwen voor de komende maanden mogen verliezen."De verwachtingen voor de komende drie maanden verschillen opvallend tussen de drie gewesten: matig positief in Vlaanderen (+2), onzeker in Brussel (+0) en licht negatief in Wallonië (-2).De werkgevers uit zes van de tien bevraagde sectoren voorspellen dat ze in het tweede kwartaal 2017 mensen zullen aanwerven. Het meest hoopvolle tewerkstellingsklimaat voorspellen de sectoren Elektriciteit, Gas en Water (+7) en Financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten (+6). Na een moeilijke periode herwinnen de werkgevers uit de Horeca hun dynamiek (+3, een stijging met 4 procentpunten). Ook positieve vooruitzichten, zij het meer bescheiden (+2), in drie sectoren: Bouw, Groot- en Kleinhandel en Transport, logistiek en communicatie. In de sector Openbare diensten/onderwijs/ gezondheidszorg/ maatschappelijke dienstverlening en de sector de Winning van Delfstoffen vindt stilstand (+0) plaats. De werkgevers zijn van plan om medewerkers te ontslaan in de Maakindustrie (-3) en in de Landbouw/jacht/bosbouw en visserij (-8).