Volgens Fevia laat de impact zich op verschillende niveaus voelen. Dat blijkt uit een enquête bij meer dan honderd voedingsbedrijven. Ze merken vooral annuleringen of uitstel van bestellingen en een daling van de omzet op (52 %). Daarnaast worden ook veel zakenreizen en internationale evenementen geannuleerd of uitgesteld (33 %). Ongeveer 7 procent van de bedrijven moet een toevlucht nemen tot tijdelijke werkloosheid.

Ondertussen zijn er ook bevoorradingsproblemen. Bedrijven hebben transportmoeilijkheden door een tekort aan beschikbare (koel)containers.

Om de economische impact voor bedrijven op te vangen, vraagt Fevia steunmaatregelen op regionaal, Belgisch en Europees niveau. De sectorfederatie plaatste voor haar leden een informatiepagina op haar website en maakte ook een e-mailadres aan waarop bedrijven met specifieke vragen terechtkunnen.

Volgens Fevia laat de impact zich op verschillende niveaus voelen. Dat blijkt uit een enquête bij meer dan honderd voedingsbedrijven. Ze merken vooral annuleringen of uitstel van bestellingen en een daling van de omzet op (52 %). Daarnaast worden ook veel zakenreizen en internationale evenementen geannuleerd of uitgesteld (33 %). Ongeveer 7 procent van de bedrijven moet een toevlucht nemen tot tijdelijke werkloosheid. Ondertussen zijn er ook bevoorradingsproblemen. Bedrijven hebben transportmoeilijkheden door een tekort aan beschikbare (koel)containers. Om de economische impact voor bedrijven op te vangen, vraagt Fevia steunmaatregelen op regionaal, Belgisch en Europees niveau. De sectorfederatie plaatste voor haar leden een informatiepagina op haar website en maakte ook een e-mailadres aan waarop bedrijven met specifieke vragen terechtkunnen.