De twee indicatoren voor winstgevendheid die gebruikt worden in het rapport, zijn ROA (return on assets) en ROE (return on equity). Ondanks de crisis slaagden verzekeraars in Frankrijk, Mexico, Polen en Turkije erin om in 2008 hun ROA positief te houden. De Belgische verzekeraars daarentegen zakten onder nul, net als hun Finse en Amerikaanse collega's. "Belgische verzekeraars hadden in 2008 sterk geïnvesteerd in de Bel20", zegt Jean-Marc Salou van de OESO. "Die index was gevoeliger voor de neerwaartse trend dan andere Europese indexen."

Ook de ROE-niveaus in de verzekeringssector bleven sterk in bepaalde landen tijdens de crisis, terwijl de Belgische verzekeraars ver onder nul doken. Jean-Marc Salou: "Verschillende Belgische verzekeringsondernemingen voerden in 2008 een herkapitalisatie door. Ze moesten als gevolg daarvan hun winst verdelen over meer kapitaal, wat automatisch een daling van de ROE veroorzaakt."

In het algemeen, zegt het OESO-rapport, hebben traditionele verzekeringssegmenten een stabiliserende invloed op de economie gehad - door hun conservatieve beleggingsstrategie op lange termijn. Toch heeft de verzekeringssector ook veroorzaakt dat de financiële crisis nog erger werd, door bijvoorbeeld het verzekeren van complexe gestructureerde financiële producten. Dat zette kredietbeoordelaars er mee toe aan om CDO's en konsoorten een hoge rating te geven. Ten onrechte.

Het OESO-rapport verduidelijkt ook de rol van de kredietverzekeraars in het geheel. Doordat die hun kredietlimieten terugschroefden, zagen veel ondernemingen een belangrijke levenslijn doorgeknipt worden. En dus kwamen de gevolgen van de crisis veel harder aan in de bedrijfswereld.

C.D.C.

De twee indicatoren voor winstgevendheid die gebruikt worden in het rapport, zijn ROA (return on assets) en ROE (return on equity). Ondanks de crisis slaagden verzekeraars in Frankrijk, Mexico, Polen en Turkije erin om in 2008 hun ROA positief te houden. De Belgische verzekeraars daarentegen zakten onder nul, net als hun Finse en Amerikaanse collega's. "Belgische verzekeraars hadden in 2008 sterk geïnvesteerd in de Bel20", zegt Jean-Marc Salou van de OESO. "Die index was gevoeliger voor de neerwaartse trend dan andere Europese indexen." Ook de ROE-niveaus in de verzekeringssector bleven sterk in bepaalde landen tijdens de crisis, terwijl de Belgische verzekeraars ver onder nul doken. Jean-Marc Salou: "Verschillende Belgische verzekeringsondernemingen voerden in 2008 een herkapitalisatie door. Ze moesten als gevolg daarvan hun winst verdelen over meer kapitaal, wat automatisch een daling van de ROE veroorzaakt." In het algemeen, zegt het OESO-rapport, hebben traditionele verzekeringssegmenten een stabiliserende invloed op de economie gehad - door hun conservatieve beleggingsstrategie op lange termijn. Toch heeft de verzekeringssector ook veroorzaakt dat de financiële crisis nog erger werd, door bijvoorbeeld het verzekeren van complexe gestructureerde financiële producten. Dat zette kredietbeoordelaars er mee toe aan om CDO's en konsoorten een hoge rating te geven. Ten onrechte. Het OESO-rapport verduidelijkt ook de rol van de kredietverzekeraars in het geheel. Doordat die hun kredietlimieten terugschroefden, zagen veel ondernemingen een belangrijke levenslijn doorgeknipt worden. En dus kwamen de gevolgen van de crisis veel harder aan in de bedrijfswereld. C.D.C.