Bij de start van de vakbeurs Transport & Logistics in Antwerpen pakt het vakblad Nieuwsblad Transport uit met de resultaten van een marktonderzoek over de Belgische vervoerssector. De steekproef is gebaseerd op de antwoorden van 161 respondenten.
...

Bij de start van de vakbeurs Transport & Logistics in Antwerpen pakt het vakblad Nieuwsblad Transport uit met de resultaten van een marktonderzoek over de Belgische vervoerssector. De steekproef is gebaseerd op de antwoorden van 161 respondenten. "We doen dit onderzoek voor de tweede maal en we zien dat de meeste pijnpunten nu verbeterd zijn in vergelijking met vorig jaar", zegt Mels Dees, hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport. De situatie van de Belgische transporteur is nog niet rooskleurig te noemen, maar de aantrekkende economie begint positieve effecten te vertonen op de transportmarkt. Terwijl in 2014 nog zo'n 66 procent van de respondenten een gedwongen reorganisatie omwille van de crisis rapporteerde, daalt dat cijfer dit jaar naar 46 procent. Meer dan de helft van de bevraagde transporteurs is het eens met de stelling dat "de sector van het wegvervoer nu merkbaar aan het herstellen is van de crisis". Een jaar geleden was 64 procent van de ondervraagde wegvervoerders het nog helemaal oneens met deze stelling. De transportbedrijven rapporteren in dit marktonderzoek ook stijgende transportvolumes in de eerste zes maanden van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 42 procent van de transporteurs ziet de volumes nu stijgen (30% in 2014). 40 procent ervaart gelijk gebleven volumes en 18 procent ziet de transportvolumes dalen (25% in 2014). Ook de sectorfederatie Febetra bevestigt deze trend. Stijgende volumes gecombineerd met een lage dieselprijs zorgen voor wat extra ademruimte in de sector. "Tegen alle trends in zien we dat de transporttarieven ook wat gestegen zijn. 19 procent rapporteert vandaag een stijging, vorig jaar was dat slechts 10 procent. 24 procent meldt een daling, terwijl dat in 2014 zo'n 26 procent was. Dat is dus een iets positievere uitkomst", duidt Mels Dees. Volgens Isabelle De Maegt van Febetra is er echter nog niet veel te merken van tariefstijgingen. "Er zit nog altijd heel wat druk op de prijzen", weet De Maegt. De transporteurs blijven in het onderzoek kritisch over de fileproblematiek in en rond Antwerpen. 89 procent van de respondenten heeft last van de congestie, dat is 4 procent meer dan in 2014. "Wel opvallend is dat veel meer mensen geloven dat de overheid er iets zal aan doen", zegt Dees. Op de vraag of de transporteurs vertrouwen hebben in de oplossingen die in de maak zijn, antwoordde vorig jaar een kwart van de respondenten positief. Nu klimmen de positivo's naar 42 procent. Over de concurrentie uit Oost-Europa heerst in de transportsector een ruime consensus. 94 procent van de ondervraagde bedrijven heeft er last van. Bijna een kwart van de transporteurs rijdt ook zelf met chauffeurs uit Oost-Europa om het hoofd boven water te houden. Een belangrijk deel van de ondervraagde wegvervoerders is scherp over de kilometerheffing die vanaf 1 april 2016 in België van kracht is voor alle eigenaars van vrachtwagens met een maximum toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. Bijna twee derde van de vervoerders is van plan om de kilometerheffing door te rekenen aan de klanten. "Men zal niet anders kunnen", reageert Isabelle De Maegt. "Voor een nationaal transport zullen de meerkosten gemiddeld 7,6 procent bedragen.""Uit ons onderzoek blijkt dat 67 procent van de transporteurs verwacht dat de kilometerheffing geen enkel effect zal hebben op de mobiliteit. Een ruime meerderheid van 58 procent vindt de invoering van de kilometerheffing geen verstandige beslissing. De sector ervaart het als het uitmelken van steeds dezelfde koe", stelt Mels Dees. De volledige resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens het Congres Wegvervoer België op donderdag 24 september, de slotdag van Transport & Logistics in Antwerpen.