De NBB-barometer die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, is in mei dus op het hoogste peil in bijna 14 jaar beland. In juli 2007, net voor de uitbraak van de bankencrisis stond de graadmeter nog hoger, op 7,2. Bovendien is het ondernemersvertrouwen deze maand voor de zesde maand op rij gestegen. In april werd er nog een score van 4,4 geregistreerd.

'De conjunctuurbarometer stijgt voor de zesde opeenvolgende maand, weliswaar in een iets minder hoog tempo', meldt de Nationale Bank dinsdag. 'Het ondernemingsklimaat verbetert opnieuw in de diensten aan ondernemingen en de bouwnijverheid. Een wind van optimisme waait eveneens in de handel, maar het moreel van de ondernemers stagneert in de verwerkende nijverheid', klinkt het.

De sector van de diensten aan ondernemingen (van 7 tot 14,8) tekende de sterkste stijging op ten opzichte van april, ondanks een daling van het vertrouwen in de informaticadiensten. Ook de andere subsectoren (verwerkende nijverheid (van 4,6 tot 4,9), bouw, (van 6,4 tot 9,7) en handel uit de conjunctuurenquête) zagen een hoger vertrouwen bij de bevraagde ondernemers. In de handel blijft de score ondanks de stijging weliswaar negatief (van -13 tot -6,5). De handel in motorvoertuigen was de uitzondering op de regel met een afname van het vertrouwen.

Door de coronacrisis was het vertrouwen van de ondernemers fors gedaald, met een dieptepunt in april 2020 tot -36,1. In de daaropvolgende maanden ging het op één uitzondering na in stijgende lijn. In april noteerde de graadmeter voor het eerst sinds november 2018 niet langer negatief. De score van mei betekent de hoogste waarde sinds de bankencrisis, die al in 2007 sluimerde en in 2008 volop losbarstte. In maart 2011, in de jaren van de Europese schuldencrisis, was er even een piek op 6,2, maar dat is net onder de score van de jongste maand.

NBB
© NBB

Ook de Belgische consument blaakt van vertrouwen, blijkt uit de recentste enquête van de NBB. De indicator die het consumentenvertrouwen peilt, steeg in mei met 10 punten tot 6 punten tegenover -4 punten een maand eerder.

De NBB-barometer die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, is in mei dus op het hoogste peil in bijna 14 jaar beland. In juli 2007, net voor de uitbraak van de bankencrisis stond de graadmeter nog hoger, op 7,2. Bovendien is het ondernemersvertrouwen deze maand voor de zesde maand op rij gestegen. In april werd er nog een score van 4,4 geregistreerd. 'De conjunctuurbarometer stijgt voor de zesde opeenvolgende maand, weliswaar in een iets minder hoog tempo', meldt de Nationale Bank dinsdag. 'Het ondernemingsklimaat verbetert opnieuw in de diensten aan ondernemingen en de bouwnijverheid. Een wind van optimisme waait eveneens in de handel, maar het moreel van de ondernemers stagneert in de verwerkende nijverheid', klinkt het.De sector van de diensten aan ondernemingen (van 7 tot 14,8) tekende de sterkste stijging op ten opzichte van april, ondanks een daling van het vertrouwen in de informaticadiensten. Ook de andere subsectoren (verwerkende nijverheid (van 4,6 tot 4,9), bouw, (van 6,4 tot 9,7) en handel uit de conjunctuurenquête) zagen een hoger vertrouwen bij de bevraagde ondernemers. In de handel blijft de score ondanks de stijging weliswaar negatief (van -13 tot -6,5). De handel in motorvoertuigen was de uitzondering op de regel met een afname van het vertrouwen. Door de coronacrisis was het vertrouwen van de ondernemers fors gedaald, met een dieptepunt in april 2020 tot -36,1. In de daaropvolgende maanden ging het op één uitzondering na in stijgende lijn. In april noteerde de graadmeter voor het eerst sinds november 2018 niet langer negatief. De score van mei betekent de hoogste waarde sinds de bankencrisis, die al in 2007 sluimerde en in 2008 volop losbarstte. In maart 2011, in de jaren van de Europese schuldencrisis, was er even een piek op 6,2, maar dat is net onder de score van de jongste maand.Ook de Belgische consument blaakt van vertrouwen, blijkt uit de recentste enquête van de NBB. De indicator die het consumentenvertrouwen peilt, steeg in mei met 10 punten tot 6 punten tegenover -4 punten een maand eerder.