Hoewel er een duidelijke verbetering is in de dienstverlening aan de bedrijven, waar de indicator in april het diepst was gedaald, is het ondernemersvertrouwen in andere bedrijfstakken nog steeds aan het afnemen of aan het stabiliseren.

De opleving in de diensten aan ondernemingen doet zich in alle activiteiten voor. Ze werd aangedreven door een zeer sterke toename van zowel de vooruitzichten voor de eigen activiteit van de ondernemingen als van de algemene marktvraag.

De beoordeling van het huidige activiteitsniveau is daarentegen nog verslechterd. In de handel is het ondernemersvertrouwen nagenoeg gestabiliseerd. Ondanks gunstigere vraagverwachtingen, denken de handelaars dat ze hun bestellingen bij de leveranciers de volgende drie maanden nog zullen terugschroeven.

Ook de werkgelegenheidsvooruitzichten blijven onveranderd. En in de bouw is de geringe daling voornamelijk toe te schrijven aan een negatievere beoordeling van de orderpositie. In de verwerkende industrie tot slot, daalt de indicator verder onder invloed van ongunstige beoordelingen van de huidige orderpositie en het voorraadpeil.

De werkgelegenheidsvooruitzichten en, in zeer lichte mate, de vraagvooruitzichten daarentegen werden opwaarts bijgesteld.

De bedrijfsleiders schatten de huidige situatie nog zorgwekkender in dan de voorbije maand, maar hun vooruitzichten voor de komende drie maanden verbeteren licht.

Hoewel er een duidelijke verbetering is in de dienstverlening aan de bedrijven, waar de indicator in april het diepst was gedaald, is het ondernemersvertrouwen in andere bedrijfstakken nog steeds aan het afnemen of aan het stabiliseren. De opleving in de diensten aan ondernemingen doet zich in alle activiteiten voor. Ze werd aangedreven door een zeer sterke toename van zowel de vooruitzichten voor de eigen activiteit van de ondernemingen als van de algemene marktvraag.De beoordeling van het huidige activiteitsniveau is daarentegen nog verslechterd. In de handel is het ondernemersvertrouwen nagenoeg gestabiliseerd. Ondanks gunstigere vraagverwachtingen, denken de handelaars dat ze hun bestellingen bij de leveranciers de volgende drie maanden nog zullen terugschroeven. Ook de werkgelegenheidsvooruitzichten blijven onveranderd. En in de bouw is de geringe daling voornamelijk toe te schrijven aan een negatievere beoordeling van de orderpositie. In de verwerkende industrie tot slot, daalt de indicator verder onder invloed van ongunstige beoordelingen van de huidige orderpositie en het voorraadpeil. De werkgelegenheidsvooruitzichten en, in zeer lichte mate, de vraagvooruitzichten daarentegen werden opwaarts bijgesteld. De bedrijfsleiders schatten de huidige situatie nog zorgwekkender in dan de voorbije maand, maar hun vooruitzichten voor de komende drie maanden verbeteren licht.