De NBB-barometer die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, klokt in oktober af op een score van -8,5 tegenover -10,8 in september. Dat is duidelijk beter dan in maart, toen corona het ondernemersvertrouwen al naar -10,9 duwde.

De lichte stijging van het ondernemersvertrouwen moet evenwel nu al genuanceerd worden, want de enquête bij de ondernemers werd afgenomen van 1 tot 22 oktober. De striktere maatregelen die de regering al aankondigde op 16 oktober zijn dus slechts gedeeltelijk weerspiegeld.

Het ondernemingsklimaat verbeterde in oktober in de verwerkende nijverheid (van - 11,6 tot -9) en in zeer sterke mate in de handel (van -26,3 tot -14,5). In de handel werd er de voorafgaande twee maanden een daling geregistreerd. De stijging in die sector is te danken aan betere vooruitzichten van de vraag naar producten en de bestellingen bij leveranciers, klinkt het.

Het ondernemersvertrouwen stabiliseerde nagenoeg in de diensten (van -9,2 tot -8,7) en in de bouwsector (van -4,0 tot -4,3) .

In april was er de negatieve piek door corona, met een opmerkelijk negatieve score van -36,1 van het ondernemersvertrouwen, terwijl de barometer in januari nog op -2 stond. Na forse stijgingen in juni en juli vertraagde het verdere herstel van het ondernemersvertrouwen weer.

NBB
© NBB
De NBB-barometer die het ondernemersvertrouwen in ons land peilt, klokt in oktober af op een score van -8,5 tegenover -10,8 in september. Dat is duidelijk beter dan in maart, toen corona het ondernemersvertrouwen al naar -10,9 duwde. De lichte stijging van het ondernemersvertrouwen moet evenwel nu al genuanceerd worden, want de enquête bij de ondernemers werd afgenomen van 1 tot 22 oktober. De striktere maatregelen die de regering al aankondigde op 16 oktober zijn dus slechts gedeeltelijk weerspiegeld. Het ondernemingsklimaat verbeterde in oktober in de verwerkende nijverheid (van - 11,6 tot -9) en in zeer sterke mate in de handel (van -26,3 tot -14,5). In de handel werd er de voorafgaande twee maanden een daling geregistreerd. De stijging in die sector is te danken aan betere vooruitzichten van de vraag naar producten en de bestellingen bij leveranciers, klinkt het. Het ondernemersvertrouwen stabiliseerde nagenoeg in de diensten (van -9,2 tot -8,7) en in de bouwsector (van -4,0 tot -4,3) . In april was er de negatieve piek door corona, met een opmerkelijk negatieve score van -36,1 van het ondernemersvertrouwen, terwijl de barometer in januari nog op -2 stond. Na forse stijgingen in juni en juli vertraagde het verdere herstel van het ondernemersvertrouwen weer.