De indicator die het ondernemersvertrouwen maandelijks peilt, klokte in maart af op -4,4, tegenover -4 in februari. Een lichte terugval dus, hoewel het ondernemersvertrouwen in maart nog steeds boven het langetermijngemiddelde (periode 1980 - 2014) van -7,7 ligt.

Het ondernemersklimaat verslechterde in de dienstverlening aan bedrijven door een 'ongunstige beoordeling van de uitgeoefende bedrijfsactiviteit' en de daaraan gekoppelde vooruitzichten.

In de industrie en de bouwsector bleef het vertrouwen min of meer stabiel. Enerzijds werden de vraagvooruitzichten binnen de industrie negatiever ingeschat, maar anderzijds werd het voorraadpeil en het verloop van de werkgelegenheid gunstiger beoordeeld. Hoewel het aantal nieuwe orders gestegen is, werd het totale orderbestand in de bouwnijverheid als ongunstig beoordeeld. Toch blijven de vraagvooruitzichten binnen die sector aantrekken.

In de handel nam het het vertrouwen fors toe (van -0,8 tot 4,1) als gevolg van betere vraagvooruitzichten.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, blijft licht opwaarts gericht. Het economisch herstel zet dus door, zo blijkt.(BO)

De indicator die het ondernemersvertrouwen maandelijks peilt, klokte in maart af op -4,4, tegenover -4 in februari. Een lichte terugval dus, hoewel het ondernemersvertrouwen in maart nog steeds boven het langetermijngemiddelde (periode 1980 - 2014) van -7,7 ligt.Het ondernemersklimaat verslechterde in de dienstverlening aan bedrijven door een 'ongunstige beoordeling van de uitgeoefende bedrijfsactiviteit' en de daaraan gekoppelde vooruitzichten. In de industrie en de bouwsector bleef het vertrouwen min of meer stabiel. Enerzijds werden de vraagvooruitzichten binnen de industrie negatiever ingeschat, maar anderzijds werd het voorraadpeil en het verloop van de werkgelegenheid gunstiger beoordeeld. Hoewel het aantal nieuwe orders gestegen is, werd het totale orderbestand in de bouwnijverheid als ongunstig beoordeeld. Toch blijven de vraagvooruitzichten binnen die sector aantrekken.In de handel nam het het vertrouwen fors toe (van -0,8 tot 4,1) als gevolg van betere vraagvooruitzichten. De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, blijft licht opwaarts gericht. Het economisch herstel zet dus door, zo blijkt.(BO)