Tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar, toen er nog 0,5 procent groei was, is de toegevoegde waarde in de industrie met 2,7 procent gedaald, in de bouwnijverheid met 5,1 procent en in de diensten met 3,2 procent.

De impact van de coronacrisis was duidelijk zichtbaar op de binnenlandse vraag, die sterk afnam. De huishoudens verlaagden hun consumptieve bestedingen met 6,5 procent. De toeristische uitgaven daalden logischerwijs, maar ook andere aankopen werden uitgesteld. Zo kende de autoverkoop een grote terugval.

De werkgelegenheid daalde tegenover het vorige kwartaal met 0,2 procent, of 7.700 personen. Tegenover het eerste kwartaal vorig jaar was er een toename van 1,1 procent of 52.300 personen.

De coronacrisis zorgt maar voor een kleine daling omdat het cijfer berekend wordt op basis van het aantal personen dat minstens een uur heeft gewerkt in de gemeten periode. Bovendien worden mensen in ziekteverlof of tijdelijke werkloosheid ook nog meegerekend als werkenden. De daling is dan ook voornamelijk toe te schrijven aan niet verlengde tijdelijke contracten, bijvoorbeeld in de horeca.

Tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar, toen er nog 0,5 procent groei was, is de toegevoegde waarde in de industrie met 2,7 procent gedaald, in de bouwnijverheid met 5,1 procent en in de diensten met 3,2 procent. De impact van de coronacrisis was duidelijk zichtbaar op de binnenlandse vraag, die sterk afnam. De huishoudens verlaagden hun consumptieve bestedingen met 6,5 procent. De toeristische uitgaven daalden logischerwijs, maar ook andere aankopen werden uitgesteld. Zo kende de autoverkoop een grote terugval. De werkgelegenheid daalde tegenover het vorige kwartaal met 0,2 procent, of 7.700 personen. Tegenover het eerste kwartaal vorig jaar was er een toename van 1,1 procent of 52.300 personen. De coronacrisis zorgt maar voor een kleine daling omdat het cijfer berekend wordt op basis van het aantal personen dat minstens een uur heeft gewerkt in de gemeten periode. Bovendien worden mensen in ziekteverlof of tijdelijke werkloosheid ook nog meegerekend als werkenden. De daling is dan ook voornamelijk toe te schrijven aan niet verlengde tijdelijke contracten, bijvoorbeeld in de horeca.