"Het concurrentievermogen is sinds 1996 met 1 procent verbeterd als we rekening houden met alle maatregelen van de taxshift", aldus Kris Degroote, adjunct-secretaris bij de CRB. Maar als er geen rekening gehouden wordt met alle lastenverlagingen van de regering-Michel blijft er een loonkostenhandicap van 0,6 procent, luidt het.

"Voorspellingen over wat dit betekent voor de nieuwe onderhandelingen voor een nieuwe loonnorm - de norm die de sociale partners onderhandelen en die bepaalt hoeveel de lonen mogen stijgen - eind dit jaar, kan de CRB nog niet geven.

De cijfers voor 2017 en 2018 zijn evenwel voorlopige cijfers, later dit jaar volgt een update.

1996 is het referentiejaar in de bewuste 'wet op de vrijwaring van het concurrentievermogen.

Sindsdien wordt voor de tweejaarlijkse loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers de evolutie van de private lonen tegenover de buurlanden sinds 1996 becijferd.

"Het concurrentievermogen is sinds 1996 met 1 procent verbeterd als we rekening houden met alle maatregelen van de taxshift", aldus Kris Degroote, adjunct-secretaris bij de CRB. Maar als er geen rekening gehouden wordt met alle lastenverlagingen van de regering-Michel blijft er een loonkostenhandicap van 0,6 procent, luidt het. "Voorspellingen over wat dit betekent voor de nieuwe onderhandelingen voor een nieuwe loonnorm - de norm die de sociale partners onderhandelen en die bepaalt hoeveel de lonen mogen stijgen - eind dit jaar, kan de CRB nog niet geven. De cijfers voor 2017 en 2018 zijn evenwel voorlopige cijfers, later dit jaar volgt een update. 1996 is het referentiejaar in de bewuste 'wet op de vrijwaring van het concurrentievermogen. Sindsdien wordt voor de tweejaarlijkse loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers de evolutie van de private lonen tegenover de buurlanden sinds 1996 becijferd.