De indicator die het ondernemersvertrouwen meet, klokt in december 2010 af op 3,1, blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquete door de Nationale Bank (NBB). In november bedroeg dat cijfer 0,8. Het vertrouwen is beter dan verwacht. Analisten gepolst door Bloomberg rekenden op een toename tot 1,2.

De toename van het ondernemersvertrouwen in december is bijna uitsluitend toe te schrijven aan de verwerkende nijverheid, waar het vertrouwen een niveau bereikt vergelijkbaar met dat van midden 2007. De ondernemers uit de verwerkende nijverheid verwachten een forse toename van hun personeelsbestand voor de volgende drie maanden. Ze zijn ook beduidend positiever over het niveau van hun totale orderpositie. De voorraden werden in toenemende mate als lager dan normaal beoordeeld voor deze periode van het jaar.

In de bouwnijverheid neemt het vertrouwen licht toe als een gevolg van intensiever materiaalgebruik en optimistischer vraagvooruitzichten.

In de dienstverlening aan bedrijven blijft het ondernemersklimaat ongewijzigd. De beoordeling van het huidige activiteitspeil is verbeterd en de verwachtingen qua activiteit versterkt. De vooruitzichten over de algemene marktvraag zijn neerwaarts herzien, na vier maanden van stijging.

Met de handel gaat het minder goed door een combinatie van afnemende werkgelegenheids- en verminderde vraagvooruitzichten.

De indicator die het ondernemersvertrouwen meet, klokt in december 2010 af op 3,1, blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquete door de Nationale Bank (NBB). In november bedroeg dat cijfer 0,8. Het vertrouwen is beter dan verwacht. Analisten gepolst door Bloomberg rekenden op een toename tot 1,2. De toename van het ondernemersvertrouwen in december is bijna uitsluitend toe te schrijven aan de verwerkende nijverheid, waar het vertrouwen een niveau bereikt vergelijkbaar met dat van midden 2007. De ondernemers uit de verwerkende nijverheid verwachten een forse toename van hun personeelsbestand voor de volgende drie maanden. Ze zijn ook beduidend positiever over het niveau van hun totale orderpositie. De voorraden werden in toenemende mate als lager dan normaal beoordeeld voor deze periode van het jaar. In de bouwnijverheid neemt het vertrouwen licht toe als een gevolg van intensiever materiaalgebruik en optimistischer vraagvooruitzichten. In de dienstverlening aan bedrijven blijft het ondernemersklimaat ongewijzigd. De beoordeling van het huidige activiteitspeil is verbeterd en de verwachtingen qua activiteit versterkt. De vooruitzichten over de algemene marktvraag zijn neerwaarts herzien, na vier maanden van stijging. Met de handel gaat het minder goed door een combinatie van afnemende werkgelegenheids- en verminderde vraagvooruitzichten.