De indicator die het ondernemersvertrouwen meet, klokt in februari af op 5,8, tegenover 4,5 in januari. Analisten gepolst door Bloomberg gingen uit van een stijging tot 5 punten. Het ondernemersvertrouwen komt in februari op het hoogste peil sinds juli 2007 te staan.

Het stijgend ondernemersvertrouwen in ons land is vooral te danken aan de toenemende vraag in de bouwsector. Dat wijst erop dat de activiteit in de bouw, die zwaar getroffen was door de strenge winter, sterk herstelt. Behalve in de bouwsector is er ook in de handel een sterke stijging van het ondernemersvertrouwen waarneembaar.

In de verwerkende nijverheid is er slechts sprake van een heel lichte stijging. De ondernemers zijn wat die sector betreft iets voorzichtiger over hun verwachtingen voor de toekomstige vraagontwikkeling.

In de dienstverlening aan bedrijven is het bedrijfsklimaat iets verslechterd.

De indicator die het ondernemersvertrouwen meet, klokt in februari af op 5,8, tegenover 4,5 in januari. Analisten gepolst door Bloomberg gingen uit van een stijging tot 5 punten. Het ondernemersvertrouwen komt in februari op het hoogste peil sinds juli 2007 te staan. Het stijgend ondernemersvertrouwen in ons land is vooral te danken aan de toenemende vraag in de bouwsector. Dat wijst erop dat de activiteit in de bouw, die zwaar getroffen was door de strenge winter, sterk herstelt. Behalve in de bouwsector is er ook in de handel een sterke stijging van het ondernemersvertrouwen waarneembaar. In de verwerkende nijverheid is er slechts sprake van een heel lichte stijging. De ondernemers zijn wat die sector betreft iets voorzichtiger over hun verwachtingen voor de toekomstige vraagontwikkeling. In de dienstverlening aan bedrijven is het bedrijfsklimaat iets verslechterd.