Het dagelijkse verbruik ligt sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne maar 8 procent lager dan het gemiddelde verbruik in de periode 2016-2019, leren cijfers van de gasnetbeheerder Fluxys die de Nationale Bank verzamelde. De Europese Unie heeft aan de lidstaten gevraagd dat ze hun aardgasverbruik tegen maart 2023 met 15 procent verminderen. De lidstaten moeten concrete plannen op tafel leggen, die tonen hoe ze die besparing willen realiseren.
...

Het dagelijkse verbruik ligt sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne maar 8 procent lager dan het gemiddelde verbruik in de periode 2016-2019, leren cijfers van de gasnetbeheerder Fluxys die de Nationale Bank verzamelde. De Europese Unie heeft aan de lidstaten gevraagd dat ze hun aardgasverbruik tegen maart 2023 met 15 procent verminderen. De lidstaten moeten concrete plannen op tafel leggen, die tonen hoe ze die besparing willen realiseren.Het kalf ligt vooral gebonden bij de productie van elektriciteit. Door de aanhoudende problemen met de Franse kerncentrales, de beperkte beschikbaarheid van de waterkrachtcentrales in Europa en de trage opstart van de steenkoolcentrales, moeten de Belgische aardgascentrales, ondanks de hoge aardgasprijzen, heel wat uren kloppen om het net van voldoende stroom te voorzien. Pas in de loop van de winter zou de beschikbaarheid van het Franse nucleaire park verbeteren. Intussen gaat in België eind deze maand de kerncentrale Doel 3 dicht. De sluiting van Tihange 2 is gepland voor februari 2023, al wordt onderzocht of die sluiting kan worden uitgesteld tot na de winter.De industriële afnemers hebben hun aardgasverbruik wel al fors verminderd, een reactie op de hoge prijzen. Heel wat energie-intensieve bedrijven schroeven hun productie terug of leggen installaties tijdelijk stil. Sinds midden juni ligt het industriële aardgasverbruik 18 procent lager dan gemiddeld in de periode 2016-2019. Eind juli daalde het verbruik zelfs met 30 procent, maar de jongste weken gaat het weer om een daling van ongeveer 20 procent.Ook de gezinnen reageerden al op de hogere aardgasprijzen. In de eerste helft van dit jaar daalde het vergelijkbare aardgasverbruik met 12,7 procent in Vlaanderen. Deze zomer was er geen merkbare daling van het aardgasverbruik, wat logisch is omdat de gezinnen aardgas vooral voor verwarming gebruiken. Verwacht mag worden dat het verbruik de volgende maanden gevoelig lager dan normaal zal liggen, nu de aardgasprijzen een pak hoger zijn dan voor de zomer. De aardgasprijzen voor levering in december zijn de jongste weken weliswaar gedaald van 350 euro per megawattuur eind augustus naar 199 euro per megawattuur vandaag, maar voor de zomer schommelde die prijs nog rond 100 euro per megawattuur. Voor het uitbreken van de energiecrisis konden de gezinnen hun woning nog verwarmen tegen ongeveer 20 euro per megawattuur. Gezinnen kunnen het meest besparen op de torenhoge aardgasfactuur door de thermostaat te verlagen.