De Boordtabel werd maandag voorgesteld door de FOD Economie en minister van Zelfstandigen en kmo's Denis Ducarme.

In 2017 waren 99,8 procent van de btw-plichtige ondernemingen in België kmo's (bedrijven met minder dan 250 werknemers ).

De sterkste toename deed zich voor bij bedrijven zonder werknemers: 4,6 procent ten opzichte van 2016. Bovendien waren er in 2017 voor het eerst meer kmo's bij vrije beroepen dan in de sector van de handel.

Uit de Boordtabel blijkt nog dat het vrouwelijke ondernemerschap in 2017 met 3,7 procent is toegenomen, Er waren vorig jaar ook 5,3 procent meer vrouwelijke starters dan een jaar eerder Meer dan een kwart van de vrouwelijke zelfstandigen voert de zelfstandige activiteit in bijberoep uit. Zij zijn vooral actief in de vrije beroepen en in de handel, luidt het.

btw-plichtige kmo's in 2017, FOD
btw-plichtige kmo's in 2017 © FOD

Ondanks de stijging van het aantal kmo's neemt het aantal faillissementen voor het eerst in drie jaar opnieuw toe. In 2017 hebben 9.935 kleine kmo's een faillissementsaanvraag ingediend, een stijging met 8,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, met als gevolg een verlies van 15.522 banen. Dat is evenwel nog steeds minder is dan in 2014 (20.401), 2015 (17.936) en 2016 (16.351). De sectoren die het meest te lijden hadden onder de faillissemente waren de handel, de horeca en de bouw.

'De kmo's vormen de ruggengraat van onze economie. Het is daarom absoluut noodzakelijk om over een instrument te beschikken om het beleid ten gunste van kmo's en zelfstandigen te begeleiden en te monitoren', aldus Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie, over het belang van de Boordtabel.

De Boordtabel werd maandag voorgesteld door de FOD Economie en minister van Zelfstandigen en kmo's Denis Ducarme. In 2017 waren 99,8 procent van de btw-plichtige ondernemingen in België kmo's (bedrijven met minder dan 250 werknemers ).De sterkste toename deed zich voor bij bedrijven zonder werknemers: 4,6 procent ten opzichte van 2016. Bovendien waren er in 2017 voor het eerst meer kmo's bij vrije beroepen dan in de sector van de handel. Uit de Boordtabel blijkt nog dat het vrouwelijke ondernemerschap in 2017 met 3,7 procent is toegenomen, Er waren vorig jaar ook 5,3 procent meer vrouwelijke starters dan een jaar eerder Meer dan een kwart van de vrouwelijke zelfstandigen voert de zelfstandige activiteit in bijberoep uit. Zij zijn vooral actief in de vrije beroepen en in de handel, luidt het.Ondanks de stijging van het aantal kmo's neemt het aantal faillissementen voor het eerst in drie jaar opnieuw toe. In 2017 hebben 9.935 kleine kmo's een faillissementsaanvraag ingediend, een stijging met 8,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, met als gevolg een verlies van 15.522 banen. Dat is evenwel nog steeds minder is dan in 2014 (20.401), 2015 (17.936) en 2016 (16.351). De sectoren die het meest te lijden hadden onder de faillissemente waren de handel, de horeca en de bouw. 'De kmo's vormen de ruggengraat van onze economie. Het is daarom absoluut noodzakelijk om over een instrument te beschikken om het beleid ten gunste van kmo's en zelfstandigen te begeleiden en te monitoren', aldus Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie, over het belang van de Boordtabel.