De Nederlandse bank ING heeft zijn lang verwachte herstructurering bekendgemaakt. CEO Ralph Hamers wil van ING een veel meer centraal gestuurde en operationeel efficiëntere bankengroep maken. Voor de Benelux wil dat zeggen dat ING België en ING Nederland op hetzelfde geïntegreerde IT-platform gaan werken. Maar niet alleen de IT-systemen worden geüniformiseerd, ook de producten en de diensten worden commercieel geharmoniseerd.
...

De Nederlandse bank ING heeft zijn lang verwachte herstructurering bekendgemaakt. CEO Ralph Hamers wil van ING een veel meer centraal gestuurde en operationeel efficiëntere bankengroep maken. Voor de Benelux wil dat zeggen dat ING België en ING Nederland op hetzelfde geïntegreerde IT-platform gaan werken. Maar niet alleen de IT-systemen worden geüniformiseerd, ook de producten en de diensten worden commercieel geharmoniseerd.Als zowel de back-office als de front-office in België en Nederland op elkaar afgestemd worden, kun je niet anders dan concluderen dat ING werkt aan de bouw van een Benelux-bank. In een persbericht wordt niet toevallig de nadruk gelegd op de voordelen van schaalgrootte: "ING wenst het beste van ING Nederland en het beste van ING België samen te brengen en een vooruitstrevende bank te worden voor 11 miljoen klanten in de Benelux."Kortom: ING België blijft in de toekomst nog wel een aparte juridische entiteit met een eigen balans, maar de strategische en commerciële aansturing wordt gecentraliseerd. Dat impliceert minder lokale autonomie. Alle belangrijke beslissingen, ook in verband met de digitalisering, worden op groepsniveau genomen.Om die operatie mogelijk te maken, moet ING eerst zijn bankactiviteiten in België integreren en herstructureren. Tot hiertoe waren er twee aparte bankkanalen: ING België, dat ontstond uit de overname van de Bank Brussel Lambert (BBL), en Record Bank, dat eenvoudige bancaire producten aanbiedt via een net van lokaal sterk aanwezige, zelfstandige agenten.ING België slorpt Record Bank op. Dat merk verdwijnt uit het straatbeeld. Samen telden ING België en Record Bank meer dan 1200 kantoren in ons land. ING wil er daarvan 650 overhouden. Rik Vandenberghe, de CEO van ING België: "De ING-klanten konden een beroep doen op 700 kantoren en die van Record Bank op 500. De klant zal dus amper iets merken van de afslanking. Hij zal nog altijd in evenveel kantoren terechtkunnen als voorheen."Met dat verschil dat van de overblijvende kantoren amper een vierde nog statutaire kantoren van ING zullen zijn. De bank wil ongeveer 150 eigen - en grotere - kantoren overhouden. Het saldo, 400 à 500 kantoren, zou worden uitgebaat door zelfstandigen. ING rekent erop dat de integratie van Record Bank zal leiden tot een voldoende groot draagvlak voor de verzelfstandiging, en eventuele fusies en overnames van kantoren. Door personeel naar zelfstandige kantoren door te schuiven kan ING België zijn loonlasten drukken.Door Record Bank op te slorpen gaan meer dan 700 banen verloren. Daarnaast kost de afbouw van het kantorennet en de hoofdkantoorfunctie van ING België nog eens 2400 jobs. In totaal verdwijnen er dus zo'n 3150 banen tussen nu en eind 2021 bij ING in België. Een deel daarvan zal mogelijk bij zelfstandigen terecht kunnen. Tel daar de 350 natuurlijke afvloeiingen sinds 1 januari 2016 bij, en je komt aan 3500 voltijdse banen die worden geschrapt op een totaal van bijna 9000 medewerkers.Omgerekend zullen er de komende jaren gemiddeld 700 jobs per jaar verdwijnen bij ING België. Dat is veel, maar ook weer niet zo veel in vergelijking met andere banken. Bij BNP Paribas Fortis loopt een herstructurering waarbij 2400 arbeidsplaatsen verdwijnen tussen 2016 en 2018. Bij een bank die niet herstructureert zoals KBC, verlaten jaarlijks 500 mensen de groep, wat maar voor de helft wordt gecompenseerd door aanwervingen.Het grote verschil met andere grootbanken is dat er bij ING België tot 1700 ontslagen vallen. CEO Rik Vandenberghe drukt erop dat dit een maximumcijfer is. Via onderhandelingen met de vakbonden kan het nog lager uitvallen. Maar het blijft hoe dan ook een bittere pil voor het personeel en hun vertegenwoordigers.De kostenbesparing wordt becijferd op 550 miljoen euro per jaar. Daarmee neemt België het gros van de besparingen voor zijn rekening. Op groepsniveau zou de reorganisatie 900 miljoen euro per jaar moeten opleveren. ING schrapt de komende vijf jaar wereldwijd 7000 van de 52.000 banen. Ook in Nederland verdwijnen nog eens 2300 jobs. Daar zette ING al eerder het mes in zijn personeelsbestand."In Nederland is de aanpassing aan de digitalisering eerder gestart dan in België", verklaart Vandenberghe. "Daarom is de ingreep nu zwaarder bij ons. Maar over een periode van tien jaar is de sanering vrij gelijklopend." ING voert aan dat de klant zijn zaken steeds meer online en digitaal beheert, en dat de bank daardoor genoodzaakt is zijn kantorennet af te bouwen. In Nederland bedient de bank 8 miljoen klanten via 250 agentschappen.Verscheidene waarnemers zetten vraagtekens bij de strategische opties van ING. Een voormalig ING-bankier wijst vooral op de grote verschillen die bestaan tussen bancaire producten en diensten in België en Nederland: "ING gaat ervan uit dat de consumentenvoorkeuren convergeren, maar daar bestaat geen enkel bewijs van. Kredieten, beleggingsproducten en de manier van sparen verschillen sterk van land tot land, zelfs tussen België en Nederland. Om dat dan nog eens allemaal op de dezelfde IT-infrastructuur te laten lopen... Geen enkele bank is daar in het verleden in geslaagd."Een andere bankier heeft grote vragen bij de integratie van Record Bank in ING België: "Je spreekt hier toch over banken met een verschillend profiel en cliënteel. Als je die samenvoegt, met welke commerciële propositie ga je dan uitpakken? Met die van de afstandelijke en professionele grootbank ING, of die van het gemoedelijke Record Bank, waar kleine spaarders terechtkunnen? One way or the other dreig je klanten te verliezen."